ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP VAN HET PROGRAMMA “COSTACLUB”Deze algemene voorwaarden voor lidmaatschap (hierna "voorwaarden") leggen vast hoe het programma (hierna "programma" of "Club") met de naam "CostaClub" werkt en hoe u lid wordt. Het programma wordt georganiseerd door Costa Cruises S.p.A. met hoofdkantoor in Genua, Piazza Piccapietra 48, 16121, Italië (hierna “Costa”).


Art. 1 – Geschiktheid voor deelname aan het programma

1.1 – Elk individu van minstens 18 jaar oud dat woonachtig is in een van de landen die worden vermeld onder de rubriek “Country” op de website www.costacruises.nl (hierna "leden").


Art. 2 – Toepassing van het programma

Het programma geldt op alle Costa-cruises die jaarlijks in de brochure www.costacruises.nl en op de website www.costacruises.nl worden gepubliceerd. Costa-cruises in Azië zijn niet in het programma opgenomen.


Art. 3 – Duur van het programma

Deze algemene voorwaarden zijn geldig van 1 december 2017 tot 31 december 2018 (hierna “geldigheidsperiode”) en blijven jaar na jaar gelden indien er door Costa geen wijzigingen of toevoegingen worden aangebracht.


Art. 4 – Algemene voorwaarden voor lidmaatschap van het programma

4.1 U kunt gratis en op een van de volgende manieren lid worden van het programma:
- via internet op de website www.costaclub.it;
- aan boord van een van de Costa-schepen door het daarvoor bestemde papieren formulier in te vullen;
- door te bellen naar het nummer 800.902.902 (prijs van een lokaal telefoongesprek vanaf een vaste telefoon, informatie en prijzen op www.costacruises.nl) of via een reisbureau. Mensen die Club-lid willen worden door het contactcenter te bellen, of via een reisbureau, moeten bevestigen dat zij de algemene voorwaarden hebben gelezen en aanvaard;

Bevestiging van de inschrijving bij de CostaClub via de website, een reisbureau of het contactcenter wordt binnen de 7 dagen verwerkt.
Een inschrijvingsaanvraag aan boord via het papieren formulier zal binnen een termijn van 30 dagen na de cruise worden behandeld.

4.2 Als het lidmaatschap 7 dagen of minder vóór het vertrek van de cruise wordt aangevraagd, zal de gast aan boord niet als CostaClub-lid worden erkend. In dit geval zal de gast pas bij de volgende cruise zijn CostaClub-kaart ontvangen en recht hebben op de voordelen van zijn Club-niveau.

4.3 Op het moment van de inschrijving ontvangt elk nieuw lid dat al een cruise heeft gemaakt de punten van zijn laatste cruise, op voorwaarde dat de vertrekdatum volgens de databank van Costa in de afgelopen drie jaar viel. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de informatie over elke cruise ongeveer 10 dagen na de datum van ontscheping in de voornaamste haven op de route van de cruise van de systemen aan boord naar de databank van Costa wordt verzonden. De cruise wordt alleen meegeteld als deze is gemaakt na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Als de laatste in de databank van Costa vermelde cruise de gast geen recht geeft op CostaClub-punten, wordt hij eerst Aquamarina-lid met het laagste puntentotaal voor dat Club-niveau (1 punt). Als de gast op het moment van inschrijving nog geen cruise heeft gemaakt, wordt hij eerst Ambra-lid met 0 punten.

4.4 Zodra het lidmaatschap is bevestigd, ontvangt het lid een e-mail met daarin het CostaClub-kaartnummer. Bij het boeken van een cruise moet het lid het juiste CostaClub-kaartnummer vermelden om de voordelen en privileges van zijn Club te kunnen genieten.

4.5 Bij de inschrijving moet het lid zijn volledige naam invullen zoals deze op het identiteitsdocument vermeld staat, evenals zijn geboortedatum, het land waar hij woonachtig is, zijn persoonlijke e-mailadres en moet hij deze algemene voorwaarden aanvaarden. Een lid kan zich niet inschrijven met een e-mailadres dat al door een ander lid wordt gebruikt.

4.6 Na aanvang van zijn lidmaatschap ontvangt het lid tijdens zijn eerstvolgende cruise de CostaClub-kaart met daarop het lidmaatschapsnummer. De kaart beschikt over een magnetische strook, staat op naam van het lid en kan alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden door de eigenaar worden gebruikt.

4.7 Tijdens een cruise doet de kaart ook dienst als sleutel voor uw hut, als identiteitsdocument (instapkaart om aan en van boord te gaan) en als betaalmiddel voor aankopen aan boord. Bijgevolg wordt er bij elke cruise een nieuwe CostaClub-kaart uitgereikt.


Art. 5 – Hoe worden CostaClub-punten toegekend?

5.1 CostaClub-punten (hierna "punten") zijn de standaardrekeneenheid die Costa voor de Club gebruikt. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt het CostaClub-kaartnummer gekoppeld aan een rekening in de database van Costa waarop de punten worden toegekend.

5.2 Leden verdienen punten op basis van het aantal cruisedagen dat zij aan boord van Costa-schepen doorbrengen en hun totale uitgaven aan boord, zoals hieronder aangegeven:

- Punten voor de cruisedagen: punten worden voor elke dag van de cruise verdiend op basis van het huttype dat de leden hebben gekozen:
a. Binnenhutten: 100 punten per dag
b. Buitenhutten: 150 punten per dag
c. Hutten met balkon: 175 punten per dag

Leden die in Premium-hutten verblijven, krijgen dagelijks het dubbele aantal punten.

Leden die in een Suite reizen, verdienen 450 punten per dag.

Als leden aan boord betalen om naar een hogere hutcategorie te worden opgewaardeerd, worden de punten altijd gebaseerd op de hut waarvoor de catalogusprijs betaald is, en niet op de hut waarin wordt gereisd.

- Costa-vluchtpunten: er worden ook punten toegekend voor Costa-vluchten die in het cruisepakket inbegrepen zijn:
a. Uitgaven tot € 350 per persoon: 250 punten
b. Uitgaven van meer dan € 350 per persoon: 500 punten

Met "Costa-vluchten" worden de vluchten bedoeld die bij de reispakketten "vlucht+cruise" inbegrepen zijn. Het bedrag wordt berekend op basis van alle door het lid geboekte vluchtdelen. Andere transferkosten, zoals voor bus, trein of privévervoer, zijn niet inbegrepen.

- Punten voor uitgaven aan boord: leden verdienen 2 punten voor elke aan boord uitgegeven euro, uitgezonderd delen van dat bedrag, die op de kaart van het lid worden bijgeschreven. Bedragen die in het casino worden besteed, medische uitgaven en bedragen die door een lid worden uitgegeven maar op de CostaClub-kaart van een ander lid worden geregistreerd, ook al verblijven ze in dezelfde hut, zijn niet inbegrepen. Per definitie worden gratis diensten hiervan uitgesloten, evenals eventuele kredieten die aan boord worden toegekend, en groepsexcursies. De punten voor producten en diensten aan boord worden ook toegekend voor aankopen en reservaties die voor aanvang van de cruise zijn gedaan via de website MyCosta. In dit geval worden de CostaClub-punten toegekend aan alle leden die van deze diensten gebruikmaken, en niet aan de persoon die ze via de website boekt of aankoopt.


5.3 Er worden geen punten voor cruisedagen en vluchtuitgaven toegekend als de cruise tegen een promotietarief of met een speciale korting gekocht is, of gratis was. Leden moeten voor de aankoop altijd op de website van Costa Cruises of in hun reisbureau controleren of het gekozen tarief en/of de toegepaste kortingen hun al dan niet recht geven op CostaClub-punten.
Bovendien worden er geen punten toegekend als de cruise buiten de wil van Costa of om veiligheidsredenen wordt geannuleerd.

5.4 Punten worden automatisch 30 dagen na afloop van elke cruise toegekend. Leden kunnen de verdiende punten online controleren op de website www.costacruises.nl, door zich in het daarvoor bestemde gedeelte te registreren.

5.5 Leden worden via speciale berichten op de hoogte gebracht van eventuele andere manieren om punten te verdienen of van de geldigheid van hun punten, als dit niet in deze algemene voorwaarden aan de orde komt.

5.6 Leden die menen dat hun puntentotaal hoger zou moeten zijn dan het totale aantal op hun rekening, moeten CostaClub binnen de 2 maanden na de einddatum van de cruise die volgens hen niet is meegerekend, kopieën bezorgen van de cruisetickets en betalingsbewijzen voor uitgaven die tijdens de betreffende cruise aan boord zijn gedaan. Verzoeken om bijwerking van het puntenaantal kunnen worden gedaan door verzending van de naam en achternaam van het betreffende lid en het lidmaatschapsnummer van de CostaClub-kaart samen met de vereiste documentatie naar het e-mailadres costaclub@costa.it of per post naar Customer Service CostaClub, Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua.

5.7 De punten worden altijd na afloop van de cruise en niet tijdens de cruise toegekend, zelfs niet als het om op elkaar aansluitende cruises gaat. Leden kunnen tijdens een of meerdere aansluitende cruises niet aan boord van Club-categorie veranderen.


Art. 6 – Geldigheid van de CostaClub-punten

6.1 De punten die meetellen voor het bepalen van het Club-niveau zijn de punten die het lid op 15 juni van elk jaar in de drie voorafgaande jaren heeft verzameld. De punten die zodoende, bijvoorbeeld, geldig zijn van 15 juni 2017 tot 14 juni 2018, zijn die van de cruises met vertrekdatum vanaf 15 juni 2014. Voor de nieuwe Club-leden wordt steeds gekeken naar het aantal opgespaarde punten in de afgelopen drie jaar, volgens de voorwaarden in punt 4.3.

6.2 Alle punten verdiend op cruises die gemaakt zijn vóór deze periode van drie jaar (op basis van de begindatum van de cruise) vervallen op 15 juni van elk jaar. Bijvoorbeeld: op 15 juni 2018 vervallen alle punten die verdiend zijn op cruises die vóór 15 juni 2015 door de leden gemaakt zijn.
Bijgevolg wordt op 15 juni van elk jaar het Club-niveau van de leden herzien op basis van het aantal punten die de laatste 3 jaar werden verdiend en op dat moment geldig zijn. Op 15 juni van elk jaar wordt voor alle leden het geldige puntenaantal opnieuw berekend en zakken zij eventueel een niveau. Dit geldt ook voor de leden die voor deze datum hebben geboekt en na deze datum vertrekken.

6.3 Het is mogelijk dat een lid bij het vertrek van een cruise tot een ander Club-niveau behoort dan op het moment van de boeking. Het lid kan een niveau zakken doordat er punten zijn vervallen of een niveau stijgen doordat er punten van een andere cruise, gemaakt tussen de datum van de boeking en de vertrekdatum, zijn toegekend. In dat geval ontvangt het lid aan boord de privileges voor het niveau waartoe hij bij het inschepen behoort, ook al zou er op de reisdocumenten een ander niveau zijn afgedrukt dat niet geüpdatet is omwille van de hierboven vermelde redenen.Het is de verantwoordelijkheid van het lid om voor het inschepen na te gaan tot welk Club-niveau hij behoort.

6.4 Alle leden kunnen hun puntentotaal en de punten die binnenkort vervallen controleren door zich in het daarvoor bestemde gedeelte op www.costacruises.nl te registreren. Alle leden ontvangen ook regelmatig e-mails over hun puntentotaal en de punten die binnenkort verlopen op het e-mailadres dat ze bij de registratie hebben vermeld.

6.5 De punten en privileges die overeenkomstig artikel 7 en 8 hieronder worden toegekend, zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan een ander worden gegeven, overgedragen, verkocht, in geld worden omgezet, worden terugbetaald bij gedeeltelijk gebruik of door een ander soort privilege worden vervangen. Elk lid heeft slechts recht op één rekening en één CostaClub-kaartnummer. Als een lid door een fout meer dan één rekening en/of CostaClub-kaartnummer heeft, zal Costa de verdiende punten op een enkele rekening overzetten en de andere rekeningen en bijbehorende CostaClub-kaartnummers annuleren.

6.6 Costa behoudt zich het recht voor om de rekening van leden aan te passen indien er ten onrechte punten zijn toegekend en om extra punten toe te kennen voor specifieke promotiecampagnes waarvan het lid tijdig op de hoogte wordt gebracht.

6.7 Leden zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun puntentotaal te controleren en zich ervan te vergewissen dat ze in het juiste Club-niveau zijn ingedeeld.


Art. 7 – CostaClub-niveaus

7.1 Er zijn 6 verschillende niveaus die afhangen van het puntentotaal van het lid:
1. Ambra Club: voor leden die nog niet met Costa hebben gereisd of nog geen punten hebben verdiend, maar wel bij het programma aangesloten zijn: 0 punten
2. Acquamarina Club: voor leden die de afgelopen drie jaar in totaal 1 tot 2.000 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)
3. Corallo Club: voor leden die de afgelopen drie jaar in totaal 2.001 tot 5.000 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)
4. Perla Club: voor leden die de afgelopen drie jaar in totaal 5.001 tot 13.000 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)
5. Perla Oro Club: voor leden die de afgelopen drie jaar in totaal 13.001 tot 26.000 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)
6. Perla Diamante Club: voor leden die de afgelopen drie jaar minstens 26.001 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)

7.2 Wanneer leden na afloop van een cruise een Club-niveau stijgen of een Club-niveau zakken omdat er punten vervallen, gebeurt dit automatisch op basis van bovengenoemde puntenlimieten. Leden worden per e-mail op de hoogte gebracht als ze een niveau gestegen of gezakt zijn en ze kunnen hun status altijd controleren in hun profiel in de daarvoor bestemde rubriek op de Costa-website.


Art. 8 – Privileges/voordelen

8.1 CostaClub-leden hebben recht op een reeks privileges en voordelen (hierna "privileges") die verschillen naargelang de Club waartoe ze behoren, zoals hieronder beschreven:

De privileges zijn onderverdeeld in:
a. Extra diensten of statusvoordelen en kortingen op aankopen aan boord
b. Cadeaus
c. Kortingen op de aankoop van een Costa-cruise
d. Gedrukte informatie, e-mails en telefoontjes om leden op de hoogte te houden van het laatste Costa-nieuws, Club-initiatieven, evenementen, promoties voor leden of voor bepaalde CostaClub-niveaus, speciale aanbiedingen en vouchers.
Privileges worden toegekend op het ogenblik dat het CostaClub-kaartnummer van elk deelnemend lid wordt ingevoerd wanneer een boeking wordt aangevraagd of bevestigd. Privileges aan boord, waaronder de CostaClub-kaart, zijn niet beschikbaar voor leden die met een ticket tegen promotietarief of een gratis ticket reizen, of in het geval van een zakenreis. CostaClub-privileges kunnen niet worden gecombineerd met privileges die gekoppeld zijn aan Costa-tarieven of promoties waarvoor het lid bij het boeken altijd moet controleren of ze combineerbaar zijn.
Er worden geen privileges toegekend voor cruises van minder dan drie dagen.

8.2 De privileges worden onderverdeeld in persoonlijke privileges en hutprivileges. De persoonlijke privileges zijn voorbehouden voor het lid als individu en kunnen niet worden overgedragen. Hutprivileges kunnen door alle reizigers in de hut worden gedeeld. De aanwezigheid van meerdere leden in dezelfde hut geeft geen recht op meerdere of gecumuleerde hutprivileges. De volgorde van en toegewezen dagen voor privileges aan boord kunnen verschillen naargelang de duur van de cruise en de infrastructuur van het schip. Ze kunnen niet door de leden worden aangevochten.

8.3 Privileges die gelden voor alle reizigers in de hut (hutprivileges) waar het lid in verblijft, zijn alleen geldig wanneer het betreffende lid aan boord niet om een andere hut vraagt.
Wanneer het lid een andere hut aanvraagt dan de hut die hij bij het boeken had bevestigd, vervallen de privileges van alle reizigers van die hut.

8.4 Privileges worden slechts eenmaal per geboekte cruise toegekend. In het geval van op elkaar aansluitende cruises worden privileges op elke cruise toegekend, behalve het geschenk bij het begin of einde van de cruise. Bij berekening van het aantal cruises van een lid worden twee of meerdere op elkaar aansluitende cruises die onder hetzelfde boekingsnummer ingevoerd zijn, als een enkele cruise beschouwd.

8.5 De privileges worden op basis van het Club-niveau aan leden toegekend. Het tijdstip en de plaats waarop de privileges worden toegekend, kunnen verschillen naargelang de lengte van de cruise en de bestemming. Leden worden op de hoogte gebracht van de manier waarop de privileges aan boord van het schip worden toegekend.

8.6 De privileges worden toegekend vanaf de bevestiging van aanvang van het lidmaatschap, en niet vanaf de datum waarop het lid zich voor het programma heeft ingeschreven. Dit geldt niet voor CostaClub-kortingen die onmiddellijk aan boord worden toegekend op het moment van inschrijving van het lid.

8.7 Privilegedata (hutprivilege)
Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante
Kortingen in het kader van Privilegedata, die verschillen naargelang het Club-niveau van het lid, worden toegepast wanneer een cruise rechtstreeks bij een reisagent op de website of via het Costa Contact Centre wordt gekocht op het ogenblik dat de boeking wordt aangevraagd of bevestigd, en uitsluitend nadat het CostaClub-kaartnummer van het lid ingevoerd is. Ze gelden voor alle reizigers in eenzelfde hut. Een boeking kan op een later tijdstip niet met het CostaClub-kaartnummer van het lid worden gewijzigd om met terugwerkende kracht een korting te verkrijgen. Commerciële kortingen worden alleen toegepast als de kaarthouder werkelijk op cruise vertrekt, ook al was hij bij de boeking zelf niet aanwezig. Kortingen gelden uitsluitend op de kostprijs van de cruise, exclusief de kostprijs van vluchten, transfers, haventaksen, accommodatie aan land indien van toepassing, verzekeringen, brandstoftoeslag en alles wat in de informatie bij de korting wordt vermeld. Er moet altijd worden gecontroleerd of de kortingen voor de aankoop van een cruise met andere promoties kunnen worden gecombineerd en leden wordt vriendelijk verzocht om dit altijd bij hun reisagent of bij het Costa Contact Centre na te vragen. Kortingen kunnen door de leden worden gebruikt voor zover er voor elke cruise plaatsen beschikbaar zijn en Costa behoudt zich het recht voor om de geldigheid ervan te allen tijde op te schorten om operationele redenen.

8.8 Privilege Upgrade en SuperUpgrade (hutprivilege)
Privilege Upgrade: Leden van Acquamarina, Corallo en Perla
Privilege SuperUpgrade: Leden van Perla Oro en Perla Diamante
Leden die in een kalenderjaar (vertrek van 1/1 tot 31/12) meer cruises hebben gemaakt dan in het voorafgaande kalenderjaar komen voor dit voordeel in aanmerking. Het aantal cruises wordt bepaald op basis van de vertrekdatum van de cruise en het aantal boekingen. Het privilege houdt een gratis upgrade in tijdens alle cruises die in vergelijking met het voorafgaande jaar extra worden gemaakt.
Bij de berekening van de extra cruises ten opzichte van het voorafgaande jaar worden de cruises met een duur van vier dagen of minder niet meegeteld. De cruises van deze duur worden ook in het voorafgaande jaar niet meegeteld.
De hoogste categorie waarnaar leden van Acquamarina, Corallo en Perla kunnen upgraden is een hut met balkon (Upgrade). De upgrades gelden van binnenhut naar buitenhut en van buitenhut naar hut met balkon, maar de aangekochte hutcategorie blijft dezelfde. Deze zelfde regels gelden voor de hutten voor mindervaliden waarbij de begeleider gratis reist. De hoogste soort en categorie waarnaar leden van Perla Oro en Perla Diamante kunnen upgraden is een Suite (SuperUpgrade).
De hut die bij de upgrade wordt toegekend moet beschikbaar zijn op het moment van de boeking. Er kan niet van hut worden gewisseld indien een hut door een eventuele annulering vrijkomt nadat de cruise is geboekt.
Leden krijgen alleen een upgrade wanneer Costa werkelijk kan controleren dat de cruise waarvoor het privilege aangevraagd is, een extra cruise is ten opzichte van het aantal cruises dat de leden in het voorafgaande kalenderjaar hebben gemaakt, dus na terugkeer van de cruise die recht geeft op de upgrade.
Het is de verantwoordelijkheid van het lid om het privilege Upgrade of SuperUpgrade aan te vragen. Costa kent de upgrades toe zodra ze heeft gecontroleerd of het lid ervoor in aanmerking komt. Leden die recht hebben op dit privilege maar het vóór vertrek niet uitdrukkelijk hebben aangevraagd, kunnen het niet met terugwerkende kracht uitoefenen en niet vervangen door andere voordelen.
De toekenning van het privilege is afhankelijk van de beschikbaarheid van hutten op het schip.
Het privilege Upgrade of SuperUpgrade kan niet worden aangevraagd voor vertrek tussen 1 en 31 augustus, voor cruises in Noord-Europa van 13 dagen of langer, voor nieuwjaarscruises en voor cruises rond de wereld. Het lid moet vóór de boeking altijd rechtstreeks bij zijn reisagent navragen of er een Upgrade of SuperUpgrade kan worden verkregen.
Het privilege Upgrade of SuperUpgrade kan niet aan boord worden aangevraagd, zelfs niet als het lid voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
De Upgrade en SuperUpgrade zijn van toepassing op cruises met afvaart in het kalenderjaar waarin het lid recht heeft gekregen op het privilege en waarvoor het Total Comfort of Deluxe tarief is betaald. Het privilege kan niet aan derden worden overgedragen en geldt alleen voor de hut waarin het rechthebbende lid reist.

8.9 Bagageservice (persoonlijk privilege)
Leden van Perla Diamante
De leden van Perla Diamante hebben recht op het gratis naar huis verzenden en thuis ontvangen van een stuk bagage.
Dit privilege wordt verzorgd door onze partner Bag Express en is exclusief voor leden van Perla Diamante die wonen in een van de landen van de Europese Unie die vermeld worden in de betreffende rubriek van de Costa-website. De service is alleen beschikbaar in de havens die in deze rubriek van de Costa-website worden vermeld. Deze gratis service omvat het ophalen van de bagage in de woning van het lid (1 stuk bagage, max. 32 kg), het verzenden ervan naar de inschepingshaven en thuisbezorging van de bagage na afloop van de cruise. Deze gratis dienst kan maximaal 20 dagen vóór de vertrekdatum worden aangevraagd via de minisite van Bag Express (bereikbaar via de website van Costa), of door te bellen naar het callcenter van Bag Express, en is beschikbaar voor de cruises die inschepen in de havens die in de betreffende rubriek op de website van Costa Cruises worden vermeld.
Leden die al aan boord zijn maar de dienst niet op voorhand hebben gereserveerd, kunnen hun ingescheepte bagage niet thuis laten bezorgen.

8.10 Extraatje in Business Class “2 x 1” Costa-vluchten (persoonlijk privilege)
Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante
De leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante die met een Costa-chartervlucht vliegen hebben door het betalen van een toeslag in Premium Class of Business Class (waar dit beschikbaar is; te controleren op het moment van de boeking) recht op een tweede gratis extraatje. In het geval van gezinnen met een minderjarig kind is de korting ook op het kind van toepassing; bij twee kinderen geldt het aanbod van één extraatje dat wordt aangerekend, en één gratis extraatje. Het privilege is zowel op de heen- als op de terugvlucht geldig.

8.11 Fast Track bij de veiligheidscontroles voor de Costa-chartervluchten op de luchthavens van Milaan Linate Malpensa, Rome Fiumicino en Point à Pitre (Guadeloupe) (hutprivilege)
Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante
De leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante en de personen die in dezelfde hut als het lid reizen met een Costa-chartervlucht vanaf de luchthavens van Milaan Linate Malpensa en Rome Fiumicino mogen gratis via de fast track bij de veiligheidscontrole. Voor leden van Perla Oro en Perla Diamante is dit privilege ook geldig op de Costa-chartervluchten vanaf de luchthaven van Point à Pitre.

8.12 VIP wachtruimte in de Palacrociere en Palacruceros (Savona en Barcelona) (hutprivilege)
Leden van Perla Diamante.
De leden van Perla Diamante en de personen die in dezelfde hut als het lid reizen, mogen in de Vip Lounge van de Palacrociere in Savona en van de Palacruceros in Barcelona wachten tot het inschepen begint. De leden moeten controleren of op hun ticket het nummer van de CostaClub-kaart en het niveau waartoe zij behoren worden aangegeven, en moeten dit bij het inschepen laten zien bij de desk van de Klantenservice.

8.13 Inschepen met voorrang en Ontschepen met voorrang bij het begin en einde van de cruise (hutprivilege)
Leden van Perla Diamante
De leden van Perla Diamante en de personen die op hetzelfde cruiseticket reizen mogen, samen met andere passagiers die hier echt op hebben, via de snelle 'Fast Line' die parallel loopt aan de wachtrij voor de andere gasten voor het inschepen bij aanvang van de cruise. Deze leden moeten controleren of op hun cruiseticket het nummer van de CostaClub-kaart en het niveau waartoe zij behoren worden aangegeven, en moeten dit bij het inschepen laten zien bij de desk van de Klantenservice. Wanneer zij bij de CostaClub-desk aankomen zal een Meet&Greet-medewerker hen laten zien hoe ze bij de 'Fast Line' komen.
De service “ontschepen met voorrang” houdt voor deze leden in dat zij een bagagelabel ontvangen in de kleur die als eerste ontscheept wordt, zodat hun bagage in de eerste bagageronde kan worden ontscheept.
De volgorde van in- en ontscheping kan van cruise tot cruise wisselen afhankelijk van de vertrekhavens, de voor het schip geplande vertrek- of aankomsttijd en de in acht te nemen veiligheidsnormen en kan niet door de leden ter discussie worden gesteld.

8.14 Voorkeursbehandeling bij inschepen bij het begin van de cruise (hutprivilege)
Leden van Perla en Perla Oro
De leden van Perla en Perla Oro en de personen die met hetzelfde cruiseticket reizen hebben recht op een voorkeursbehandeling bij het inschepen. Dit betekent dat zij, alleen bij het inschepen bij aanvang van de cruise, een inscheepnummer met voorrang krijgen, ongeacht het tijdstip waarop zij in de haven zijn aangekomen. De leden moeten controleren of op hun cruiseticket het nummer van de CostaClub-kaart en het niveau waartoe zij behoren worden aangegeven, en moeten dit bij de desk van de Klantenservice laten zien wanneer zij in de haven zijn aangekomen om hun eigen inscheepnummer op te halen: voor deze leden zijn gepersonaliseerde CostaClub-strookjes voorzien die recht geven op voorrang bij het inschepen. In havens waar er geen Meet&Greet beschikbaar is, of waar het inschepen verloopt via busvervoer vanaf de luchthaven, schepen deze leden op dezelfde wijze in als de andere gasten, zonder enig onderscheid.
De volgorde van in- en ontscheping kan van cruise tot cruise wisselen afhankelijk van de vertrekhavens, de voor het schip geplande vertrek- of aankomsttijd en de in acht te nemen veiligheidsnormen en kan niet door de leden ter discussie worden gesteld.

8.15 Voorrang bij het afleveren van de bagage in de hut (hutprivilege)
Leden van Perla Diamante
Leden van Perla Diamante kunnen voorrang krijgen bij het afleveren van de bagage in de hut. Het bagagelabel van leden van Perla Diamante en medereizigers in dezelfde hut draagt de vermelding Priority. De toekenning van het privilege is afhankelijk van de voorschriften op het schip.

8.16 Persoonlijke hutkaart (persoonlijk privilege)
Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante
Bij elke cruise krijgen de leden een persoonlijke hutkaart die afhankelijk is van het niveau waartoe zij behoren op het moment van inschepen.

8.17 Krediet om aan boord te besteden (persoonlijk privilege)
Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante
Voor leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante worden vouchers of krediet voor aankopen aan boord, die verschillen naargelang het Club-niveau, aan het einde van de cruise op hun rekening in mindering gebracht op voorwaarde dat de aankopen gedaan zijn met de Costa-kaart van het lid dat er recht op heeft, en in het geval van een gemeenschappelijke rekening, van het lid op wiens naam de rekening staat.
Deze vouchers kunnen niet worden gebruikt voor kortingen op het forfait voor het verblijf aan boord. Ongebruikt krediet voor aankopen aan boord kan niet worden vergoed, overgedragen of gebruikt tijdens volgende cruises en kan niet door een ander privilege worden vervangen. Bedragen van bonnen of kredieten voor aankopen aan boord tellen niet mee voor de CostaClub-punten.

8.18 Welkomstgeschenk (persoonlijk privilege)
Leden van Ambra
Alle Ambra-leden die minstens 7 dagen voor de vertrekdatum van hun eerste cruise lid van CostaClub geworden zijn, ontvangen een welkomstgeschenk dat van cruise tot cruise en van schip tot schip kan verschillen.Geschenken worden in geen geval naar de woning van de leden verzonden.

8.19 Geschenk bij overgang naar volgend niveau (persoonlijk privilege)
Leden van Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante.
Met dit privilege ontvangen de leden een geschenk wanneer er een nieuw Club-niveau wordt bereikt. Het geschenk, dat verschilt van niveau tot niveau, wordt in de hut overhandigd tijdens de eerste cruise die ze in het nieuwe niveau maken. Geschenken worden in geen geval naar de woning van de leden verzonden. Geschenken worden telkens gegeven wanneer leden een niveau stijgen en mogen niet worden gebruikt als een vorm van erkenning dat de leden tot een bepaald Club-niveau behoren.

8.20 CostaClub-kortingen op een selectie producten en diensten aan boord (persoonlijk privilege)
Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante
Door het gebruik van hun eigen hutkaart worden er exclusieve kortingen aan de leden aan boord toegekend op een selectie producten en diensten. De producten en diensten waarvoor de korting geldt, en het bedrag van de korting, worden voor elk van de producten of diensten weergegeven op speciaal daarvoor bestemde kaartjes en op de interactieve zuilen. Deze kunnen van schip tot schip wijzigen en zijn mogelijk niet allemaal op hetzelfde moment beschikbaar aan boord van de schepen. De kortingen zijn niet retroactief geldig en worden toegekend op het moment van registratie van de aankoop door middel van de hutkaart van het lid. CostaClub-kortingen kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen of aanbiedingen.

8.21 Speciale persoonlijke assistent ter beschikking voor het boeken van diensten aan boord (hutprivilege)
Leden van Perla Diamante
De leden van Perla Diamante vinden, zodra zij aan boord zijn, na het inschepen in hun hut een brief waarop de naam en het telefoonnummer worden vermeld van de persoon tot wie zij zich kunnen wenden voor het boeken van diensten tegen betaling aan boord in hun naam. In deze brief worden ook de tijdstippen vermeld waarop deze dienst beschikbaar is.

8.22 Gratis fles water in de hut (hutprivilege)
Leden van Acquamarina
De leden van Acquamarina krijgen een gratis fles water in de hut. Dit privilege is beperkt tot één fles per hut en per cruise.

8.23 Fruitmand in de hut (hutprivilege)
Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante
De leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante krijgen een fruitmand in hun hut. Na het uitreiken van de mand wordt deze niet aangevuld, maar blijft hij in de hut staan tot de mand leeg is. Dit privilege is beperkt tot één mand per hut en per cruise.

8.24 Gratis fles mousserende wijn in de hut (hutprivilege)
Leden van Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante
De leden van Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante krijgen een fles mousserende wijn in de hut. De wijn verschilt per Club-niveau. Dit privilege is beperkt tot één fles per hut en per cruise.

8.25 Een gratis extra handdoek voor het zwembad in de hut (hutprivilege)
Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante
De leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante en de personen die in dezelfde hut reizen, krijgen een gratis extra handdoek voor het zwembad die zij tijdens de cruise aan boord mogen gebruiken.

8.26 Badjas, slippers en badset met verzorgingsproducten (hutprivilege)
Leden van Perla Oro en Perla Diamante
De leden van Perla Oro en Perla Diamante en de personen die in dezelfde hut reizen, krijgen een gratis badjas en slippers die zij tijdens de cruise aan boord mogen gebruiken. Bovendien ontvangen zij voor elke gast een badset met verzorgingsproducten.

8.27 Gepersonaliseerde minibar op basis van voorkeuren (hutprivilege)
Leden van Perla Diamante
De leden van Perla Diamante en de reizigers in dezelfde hut kunnen vragen om de minibar in hun hut te laten vullen met hun favoriete drankjes en snacks die zij kiezen uit de lijst van beschikbare artikelen voor de minibar die zij in hun hut vinden. Het privilege geldt alleen op cruises van minstens 5 dagen. De consumpties moeten worden betaald.

8.28 Verjaardagstaart en gratis professionele foto (persoonlijk privilege)
Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante
Dit is een privilege voor leden die tijdens de cruise jarig zijn. Dit privilege wordt toegekend overeenkomstig de operationele mogelijkheden van het schip. Deze worden aan boord meegedeeld. De gratis verjaardagsfoto is een portretfoto die het lid kan laten maken bij een van de sets van de fotografen aan boord.

8.29 CostaClub Cocktail en gratis foto (hutprivilege)
Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante
Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante en de reizigers in dezelfde hut ontvangen een uitnodiging voor de CostaClub Cocktail. Alle op de Cocktail aanwezige leden ontvangen een gratis foto die voor het feest wordt genomen (1 per hut). Leden wordt aan boord meegedeeld hoe ze hun foto kunnen afhalen. De gratis foto kan niet worden geruild.

8.30 VIP Cocktail Party (hutprivilege)
Leden van Perla Oro en Perla Diamante
Perla Oro- en Perla Diamante-leden, gasten in Suites en andere VIP-gasten (afhankelijk van het schip) en de reizigers in dezelfde hut ontvangen een uitnodiging voor de VIP Cocktail Party. Alleen geldig op cruises van minimaal vier dagen.

8.31 Bezoek aan de scheepskeukens (hutprivilege)
Leden van Perla Oro en Perla Diamante
De leden van Perla Oro en Perla Diamante en de reizigers in dezelfde hut hebben op cruises van meer dan 7 dagen recht op een rondleiding door de keukens van het schip.

8.32 Wijnproeverij (hutprivilege)
Leden van Perla Diamante
De leden van Perla Diamante ontvangen een uitnodiging voor een wijnproeverij. De uitnodiging is geldig voor alle meerderjarige reizigers in de hut en minimaal één Perla Diamante-lid. Het privilege geldt alleen op cruises van minstens 7 dagen. Niet geldig op cruises naar Zuid-Amerika.

8.33 Diner aangeboden in het Samsararestaurant / La Pizzeria (hutprivilege)
Leden van Perla: Samsararestaurant
Leden van Perla Oro: Samsararestaurant of La Pizzeria
Aan de Perla-leden en de reizigers in dezelfde hut wordt een diner in het Samsararestaurant aangeboden, op de schepen die hierover beschikken. Aan de Perla Oro-leden en de reizigers in dezelfde hut wordt een diner in het Samsararestaurant aangeboden, op de schepen die hierover beschikken, of anders in La Pizzeria.Het aanbod is eenmalig geldig in één van de twee restaurants.
De drankjes en de service zijn niet bij het privilege inbegrepen.
Het privilege is afhankelijk van de beschikbare plaatsen en de tijdstippen die bepaald worden door de huisregels van het schip. De uitnodiging voor een diner geldt voor alle reizigers in dezelfde hut. Als er in eenzelfde hut twee leden recht hebben op dit privilege, is het slechts eenmaal voor beide reizigers beschikbaar. De drankjes en de service zijn niet bij die uitnodiging inbegrepen. Leden die dit privilege om welke reden dan ook niet gebruiken, mogen het niet overdragen, er geen vergoeding voor vragen, het niet tijdens een volgende cruise inhalen en het niet vervangen door een diner in een ander Restaurant tegen betaling of een ander soort privilege.

8.34 Clubrestaurant of speciale ruimte in het hoofdrestaurant voor ontbijt, lunch en diner (hutprivilege)
Leden van Perla Diamante.
Het Clubrestaurant, op de schepen die hierover beschikken, is exclusief voor de gasten van de Suites.
De leden van Perla Diamante die niet in een Suite reizen, en de reizigers uit dezelfde hut hebben, op de schepen waar dit aanwezig is, toegang tot het Clubrestaurant voor het ontbijt, de lunch en het diner, zonder vaste tafelzitting, gedurende de hele cruise. De drankjes en de service zijn niet bij het privilege inbegrepen. Het privilege is afhankelijk van de maximumcapaciteit van het Restaurant.Als het aantal leden van Perla Diamante en gasten in de Suites de maximumcapaciteit van het Clubrestaurant overstijgt, mogen de leden van Perla Diamante die niet in een Suite reizen plaatsnemen in een speciale ruimte in het hoofdrestaurant. Hier wordt hen het menu van het hoofdrestaurant aangeboden, waaruit zij gratis de Speciale Gerechten kunnen kiezen waarvoor alle andere gasten moeten betalen.

8.35 Koffiepauze: speciale koffie met taart (hutprivilege)
Leden van Corallo
De leden van Corallo en de reizigers in dezelfde hut hebben recht op een Caffè Speciale van Illy of een Delizia di Caffè en een stukje taart.
Van dit privilege kan gebruik worden gemaakt in de bars aan boord. De keuze aan speciale koffies en taarten kan van schip tot schip verschillen. Leden die dit privilege om welke reden dan ook niet gebruiken, mogen het niet overdragen, er geen vergoeding voor vragen, het niet tijdens een volgende cruise inhalen en het niet vervangen door een ander soort privilege.

8.36 Chocolaatje tijdens de gala-avonden (hutprivilege)
Leden van Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante.
De leden van Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante en de reizigers in dezelfde hut ontvangen ter gelegenheid van de gala-avonden een chocolaatje in hun hut.

8.37 Eerste rijen stoelen gereserveerd in het theater voor de avondvoorstellingen (hutprivilege)
Leden van Perla Diamante
Voor Perla Diamante-leden en de reizigers in dezelfde hut worden bij wijze van privilege de stoelen op de eerste rijen in het theater voor de avondvoorstellingen gereserveerd. De stoelen worden gereserveerd tot vijf minuten voor het begin van de voorstelling. Dit privilege wordt toegekend in functie van het aantal Perla Diamante-leden aan boord.

8.38 Een hele dag gratis in de Spa (persoonlijk privilege dat uitgebreid kan worden naar een hutgenoot)
Leden van Perla Diamante
Perla Diamante-leden hebben recht op een volledige dag gratis in het wellnesscentrum aan boord, op schepen waar dit aanwezig is. Het privilege geldt eenmaal per cruise voor het lid dat er recht op heeft en één extra persoon uit dezelfde hut.Deze dag kan aan boord worden geboekt, behalve op dagen dat er wordt gevaren. Het privilege is afhankelijk van de beschikbaarheid op het ogenblik van de boeking en de operationele kenmerken van het schip.

8.39 Wasseretteservice Magic Bag aan het einde van de cruise (wassen met water en opvouwen) (persoonlijk privilege)
Leden van Perla Diamante
Op cruises van minstens 5 dagen hebben Perla Diamante-leden recht op een gratis wasserijservice die bestaat uit het wassen en opvouwen van maximaal 25 kledingstukken. Dit privilege is persoonlijk en is daarom alleen beschikbaar voor de leden die er recht op hebben.

8.40 CostaClub-geschenk aan het einde van de cruise (persoonlijk privilege)
Leden van Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante
Leden van Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante hebben recht op een geschenk aan boord. Geschenken gelden als hutprivilege.
Voor het bepalen van het soort geschenk wordt gekeken naarGeschenken worden in geen geval naar de woning van de leden verzonden. de reiziger met het hoogste CostaClub-niveau in de hut. Als een bepaald gratis geschenk niet beschikbaar is, kan het door een ander geschenk worden vervangen, afhankelijk van de beschikbaarheid aan boord. De geschenken worden eenmaal per cruise in de hut overhandigd en kunnen in geen geval naar de woning van de leden worden verzondenLeden wordt aan boord meegedeeld hoe ze hun foto kunnen afhalen. De gratis foto kan niet worden geruild.


Art. 9 – Wettelijke informatie

9.1 Het lidmaatschap van de Club is onderworpen aan de bepalingen en clausules van deze algemene voorwaarden.

9.2 Costa kan het programma vóór het einde van de geldigheidsperiode zoals bepaald in art. 2 alleen om gegronde reden opschorten of beëindigen, in overeenstemming met artikel 1989 e.v. van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek. In geval van een vroegtijdige beëindiging worden leden hiervan minstens 30 dagen of zo snel mogelijk op voorhand op de hoogte gebracht. In geval van een opschorting worden leden hiervan indien mogelijk minstens 30 dagen of zo snel mogelijk op voorhand, of eventueel zo snel mogelijk nadien op de hoogte gebracht. Costa kan leden via de website www.costaclub.nl of op andere specifieke manieren op de hoogte brengen.

9.3 Costa behoudt zich het recht voor om te allen tijde de voorwaarden voor deelname aan het programma, de privileges en de manieren om punten te verdienen, te wijzigen of aan te vullen, voor zover dit de goede trouw van het lid niet aantast.
Deze wijzigingen of aanvullingen worden via de website www.costaclub.nl of op andere specifieke manieren kenbaar gemaakt.
Wijzigingen of aanvullingen in de voorwaarden voor deelname worden als aanvaard beschouwd als het lid zich er niet binnen de twee maanden schriftelijk tegen verzet. Als een lid zich binnen die termijn tegen de wijziging of aanvulling verzet, wordt zijn deelname aan het programma beëindigd overeenkomstig paragraaf 9.2.

9.4 Costa behoudt zich het recht voor om naar eigen goedvinden leden zonder enige kennisgeving uit de Club te zetten als zij de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleven en/of als hun gedrag niet strookt met de algemene voorwaarden, de wetgeving of de algemene voorwaarden van Costa en in het bijzonder als zij gedrag vertonen zoals uiteengezet in artikel 11 van deze algemene voorwaarden, en als zij bovendien gedrag vertonen dat de reputatie van Costa schade kan berokkenen, of als zij hun status van lid of documenten ter bevestiging van hun lidmaatschap trachten te gebruiken op een manier die niet in de algemene voorwaarden vastgesteld is. In geval van uitsluiting en/of sluiting van de rekening worden alle punten die tot op dat ogenblik verdiend zijn en de bijbehorende privileges onmiddellijk afgenomen. Costa Cruises behoudt zich ook het recht voor om deelname aan het programma te weigeren voor iedere persoon die niet aan de vereisten van deze algemene voorwaarden voldoet.

9.5 Het lid is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie waarover Costa beschikt correct en actueel is.

9.6 De informatie van de leden wordt in een dossier bijgehouden met het oog op een correct beheer van de Club.

9.7 Het lid heeft het recht om zijn lidmaatschap van het Club-programma te allen tijde te onderbreken. In dit geval moet het lid Costa hiervan op de hoogte brengen met een aangetekende brief aan Costa Cruises, Customer Service CostaClub, Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, Italië, of door middel van een e-mail naar info​@costa.it waarbij hij een kopie van zijn identiteitsbewijs voegt. In dat geval wordt er een e-mail ter bevestiging van de annulering gestuurd naar het e-mailadres van het lid.

9.8 In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden en de Club geldt uitsluitend het Italiaanse recht.


Art. 10 – Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

10.1 Costa Crociere S.p.A. (hierna genoemd “Costa Crociere”), als gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna genoemd de “AVG”), biedt de volgende informatie betreffende de verwerking van de persoonsgegevens die u (hierna genoemd “Lid””), als gegevenssubject, hebt verstrekt bij het inschrijven voor Programma CostaClub [CostaClub-programma] (hierna genoemd het “Programma”). Deze kennisgeving heeft betrekking op de door een Lid verstrekte gegevens:

 • a) bij het inschrijven voor het Programma via een van de kanalen;
 • b) bij het inschrijven op de website en/of de Costa Crociere app;
 • c) tijdens het gewone Clubbeheer (bijv. totale onkosten aan boord, type van reeds gemaakte cruises enz.);
 • d) binnen het kader van cruises.


10.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking. De persoonsgegevens van een Lid worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • a) Doeleinden met betrekking tot het Programma, voor het beheren van de deelname van een Lid aan het CostaClub-programma en meer bepaald voor:
  • i. het toewijzen van punten en andere voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van het CostaClub-programma aan een Lid;
  • ii. het beheren van de aspecten die verband houden met de status als houder van een CostaClub-kaart;
  • iii. het verlenen van de relevante verbonden diensten, overeenkomstig de procedures die in dit Reglement zijn voorzien;
  • iv. het verstrekken van relevante bedrijfsmededelingen aan personen met de Ledenstatus en van de voordelen van het Programma. Costa Crociere kan met name het e-mailadres van een Lid, dat bij de inschrijving voor CostaClub of tijdens deelname aan het Programma werd verstrekt, gebruiken voor het verzenden van informatie- en reclameberichten met betrekking tot de Club en zijn initiatieven.
 • b) Statistische doeleinden, in anonieme en verzamelde vorm.
 • c) Marketingdoeleinden, met inbegrip van:
  • i. promotionele activiteiten betreffende producten en diensten van Costa Crociere en gerelateerde of aangesloten ondernemingen van de Carnival Corporation &PLC Group (de “Carnival Groupe””) en/of commerciële partners, ook met hun zakenadres in het buitenland. Gegevens van de Leden kunnen met name worden verwerkt voor het verzenden van kennisgevingen, zowel met behulp van geautomatiseerde methoden (bijv. fax, sms, instant messaging-apps enz.) als met niet-geautomatiseerde methoden (bijv. gewone post, telefoon met operator enz).
   ii. De ondernemingen die behoren tot de Carnival Group zijn: Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA en Costa), Holland America Line N.V., partner van Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line en Seabourn) Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P&O Australia en Cunard), SeaVacations Limited (CCL business in UK).
   De commerciële partners behoren tot de volgende product- en marktcategorieën:
   • a) toeristische activiteiten;
   • b) luchtvaartmaatschappijen / transportdiensten;
   • c) reisbureaus;
   • d) verzekeringsmaatschappijen.
  • iii. profileringsactiviteiten , d.w.z. analyse van uw reisvoorkeuren en marktonderzoek om het aanbod van services en verkoopinformatie van Costa Crociere te verbeteren door deze beter af te stemmen op de interesses van een Lid. Deze verwerking gebeurt met behulp van de persoonsgegevens die ook tijdens de cruise worden verzameld. Deze activiteit kan ook worden uitgevoerd door vragenlijsten voor klanttevredenheid in te dienen en/of door gebruik te maken van profileringscookies die tijdens het browsen van de Costa-websites worden gebruikt.

Verwerking voor marketingdoeleinden (d.w.z. voor zowel promotionele als profileringsactiviteiten) mag alleen worden uitgevoerd met toestemming van het Lid.

Aard van gegevensverstrekking en gevolgen van een weigering De verstrekking van persoonsgegevens die vereist zijn bij de inschrijving voor het CostaClub-programma en gemarkeerd zijn door een asterisk (*) is verplicht voor volledige deelname aan het Programma, voor verbonden initiatieven en voor naleving van de wetgeving. Elke weigering om de gevraagde persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken, ook tijdens de uitvoering van het Programma, kan ervoor zorgen dat Costa Crociere en derde bedrijven binnen het Programma geen services kunnen aanbieden die de verplichtingen van het Programma volledig of correct uitvoeren.
De verstrekking van persoonsgegevens die niet gemarkeerd zijn met een asterisk (*) is daarentegen facultatief en het niet verstrekken van deze persoonsgegevens heeft geen gevolgen voor de inschrijving voor en deelname aan het Programma door een Lid.
Een Lid heeft het recht om vrij zijn/haar eigen keuzes te maken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en mag voor elk afzonderlijk doeleinde zijn/haar eigen wil kenbaar maken.
Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens Gegevens worden niet openbaar gemaakt, behalve in die gevallen waarin openbaarmaking wettelijk verplicht is of uitdrukkelijk is toegestaan door een Lid. De gegevens van een Lid kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden openbaar worden gemaakt aan de volgende categorieën personen en entiteiten:
 • i. interne medewerkers van Costa Crociere, aangesteld als gegevensverwerkers;
 • ii. bedrijven die deel uitmaken van de Group, ook als deze in het buitenland gevestigd zijn;
 • iii. personen, bedrijven, verenigingen of professionele bedrijven die services of advies- of consultancyservices aanbieden aan Costa Crociere (bijv. beëdigde accountants, advocaten, belastingadviseurs, auditors en consultants binnen auditactiviteiten of due diligence enz.);
 • iv. personen, bedrijven of agentschappen die marketingservices en analyse- of consultingactiviteiten aanbieden aan Costa Crociere;
 • v. personen en entiteiten van wie het recht op toegang tot gegevens is erkend op grond van bepalingen van de wet of secundaire wetgeving of door autoriteiten gegeven opdrachten voor wettelijk toegestane doeleinden.

De lijst van de personen en entiteiten waaraan gegevens bekend zijn gemaakt, is beschikbaar in het bedrijf op het volgende adres: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, no. 48, 16121 Genua, ter attentie van de Data Protection Officer.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie De persoonsgegevens van een Lid kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden worden doorgegeven aan andere bedrijven in landen buiten de Europese Unie.
Telkens wanneer gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, zullen deze landen een passend niveau van bescherming verzekeren, op basis van een specifiek besluit van de Europese Commissie, of als alternatief zal de ontvanger een contractuele verplichting hebben om gegevens te beschermen door een passend niveau van bescherming te gebruiken dat vergelijkbaar is met het niveau van bescherming dat in het kader van de AVG wordt voorzien.

Bewaring van persoonsgegevens Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en vervolgens werden verwerkt. Persoonsgegevens worden met name bewaard voor de volledige duur van het Programma en de daaropvolgende edities en voor een daaropvolgende periode:
 • i. binnen de door de geldende wetgeving vastgestelde termijnen;
 • ii. binnen de door de secundaire wetgeving vastgestelde termijnen waarin gegevens moeten worden bewaard (bijvoorbeeld belastingaangiften);
 • iii. noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van de gegevensbeheerder in geval van geschillen betreffende de uitvoering;
 • iv. na het verstrijken van de termijn of bij beëindiging op grond van de verjaringstermijn van de rechten van het Lid.

Persoonsgegevens die voor profilering worden verzameld en verwerkt, worden maximaal tien (10) jaar bewaard, waarna ze automatisch worden gewist en permanent anoniem worden gemaakt.

Gegevensbeheerder en gegevensverwerkers De Gegevensbeheerder is Costa Crociere S.p.A., met adres in Genua, Piazza Piccapietra, 48.

Data Protection Officer U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer op het volgende adres: privacy@costa.it en/of via Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, Genua.

Rechten van de Leden Overeenkomstig artikel 15 en 22 van de AVG heeft een Lid te allen tijde het recht om:
 • a) toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens;
 • b) te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens aan te passen;
 • c) de toestemming voor het gebruik en de verspreiding van zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken;
 • d) te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te wissen;
 • e) het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, alsook het recht om deze gegevens aan een andere gegevensbeheerder te verzenden;
 • f) zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketing- of profileringsdoeleinden;
 • g) restrictie te bekomen op de verwerking van persoonsgegevens;
 • h) een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • i) een kennisgeving te ontvangen wanneer er sprake is van een inbreuk op persoonsgegevens;
 • j) informatie aan te vragen over:
  • i. de doeleinden van de verwerking;
  • ii. de categorieën van persoonsgegevens;
  • iii. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens werden of zullen worden verstrekt, met name wanneer gegevens werden of zullen worden verstrekt aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties en het bestaan van passende garanties;
  • iv. de periode waarin de persoonsgegevens worden bewaard;
  • v. indien de gegevens niet verzameld zijn via het gegevenssubject, alle informatie over de herkomst ervan.

Een Lid kan zich te allen tijde verzetten tegen het verzenden van kennisgevingen in verband met deelname aan het Programma, marketingactiviteiten en/of profilering, door onderaan de ontvangen e-mail te klikken op de link “uitschrijven” of door een desbetreffend verzoek te sturen naar de hierboven vermelde adressen.
U kunt deze rechten uitoefenen en/of meer informatie verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens door een verzoek te verzenden:
- via e-mail naar: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van de Data Protection Officer.

top