Ga terug

REGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP VAN HET “COSTA CLUB”-PROGRAMMA GELDIG VON 01/05/2021 TOT 14/04/2022


Deze algemene voorwaarden voor lidmaatschap (hierna "voorwaarden") leggen vast hoe het programma (hierna "programma" of "Club") met de naam "Costa Club" werkt en hoe u Lid wordt. Het programma wordt georganiseerd door Costa Cruises S.p.A. met hoofdkantoor in Genua, Piazza Piccapietra 48, 16121, Italië (hierna “Costa”).

 

Art. 1 – Geschiktheid voor deelname aan het programma

 

1.1       Elk individu van minstens 18 jaar oud dat woonachtig is in een van de landen die worden vermeld onder de rubriek “Choose your country/region” op de website www.costacruises.nl (hierna "Leden”).

 

Art 2. Toepassing van het programma

 

Het programma geldt op alle Costa-cruises die jaarlijks in de brochure van Costa Cruises en op de website www.costacruises.nl worden gepubliceerd. Costa-cruises in Azië (wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot cruises die worden uitgevoerd op: Costa Mediterranea, Costa Serena, Costa Atlantica, Costa Firenze, Costa Venezia) en chartercruises zijn niet in het programma opgenomen.

 

Art. 3 – Duur van het programma

 

3.1   Deze regels zijn geldig van 01/05/2021 tot 14/04/2022 ( "Geldigheidsduur").
Vanaf 15/04/2022 worden deze regels beschouwd als vervallen en niet langer geldig en worden deze volledig vervangen door nieuwe regels.
De nieuwe regels, die geldig zullen zijn vanaf 15/04/2022, zullen nieuwe lidmaatschapsniveaus van de Costa Club omvatten, een werkwijze voor het verzamelen van punten en vernieuwde privileges, die de huidige volledig zullen vervangen.
Punten verzameld tot 14/04/2022 zullen worden herberekend volgens de nieuwe werkwijze voor het verzamelen van punten en zullen toegang bieden tot de nieuwe lidmaatschapsniveaus en nieuwe privileges.
Met dien verstande dat:
-De huidige privileges die worden verstrekt voor elk niveau van lidmaatschap van de Costa Club in de boekingsfase (Privilege Data of “Kortingen tot 20 %”, Privilege Upgrade en Super Upgrade) ook zullen worden gegarandeerd op vertrekken na 14/04/2022 waarvan de boeking bevestigd is vóór 14/04/2022. In geval van boekingen/opties die vóór 14/04/2022 geopend zijn, maar na deze datum bevestigd worden, zijn de geldende regels deze vanaf 15/04/2022.
-Alle andere privileges (behalve de hierboven vermelde en deze verstrekt tijdens de boekingsfase) zullen volledig vervangen worden door de privileges die van kracht worden vanaf 15/04/2022, ook in geval de boekingsdatum vóór 14/04/2022 ligt.

 

Art. 4 - Algemene voorwaarden voor lidmaatschap van het programma

 

4.1       U kunt gratis en op een van de volgende manieren Lid worden van het programma:

- via internet op de website www.costacruises.nl;

- via internet op de website www.mycosta.com;

- op de Costa-app;

- aan boord van een van de Costa-schepen door het daarvoor bestemde papieren formulier met alle verplichte gegevens in te vullen en aan het bevoegde personeel te bezorgen.

- door te bellen naar het nummer 0 900 040 12 76 of via een reisbureau. Mensen die Club-Lid willen worden door het contactcenter te bellen, of via een reisbureau, moeten bevestigen dat zij de algemene voorwaarden hebben gelezen en aanvaard;

Bevestiging van de inschrijving bij de Costa Club via de website, een reisbureau of het contactcenter wordt binnen de 5 dagen verwerkt.

Als een inschrijvingsaanvraag wordt ingediend door het papieren formulier aan boord in te vullen en aan het bevoegde personeel in de aangeduide zones met het symbool “Costa Club” te bezorgen, zal die binnen een termijn van 30 dagen na de cruise worden behandeld. Een Costa Club-inschrijvingsaanvraag via postkaart zal alleen worden goedgekeurd als alle verplichte gegevens worden vermeld. Elk lidmaatschap moet aan een afzonderlijk e-mailadres worden gekoppeld (het e-mailadres mag dus niet reeds door een ander Lid worden gebruikt).

 

4.2       Als het lidmaatschap 4 dagen of minder vóór het vertrek van de cruise wordt aangevraagd, is er geen garantie dat de gast aan boord als Costa Club-Lid zal worden erkend. In dit geval zal de gast pas bij de volgende cruise zijn Costa Club-kaart ontvangen en recht hebben op de voordelen van zijn Club-niveau.

 

4.3       Op het moment van de inschrijving ontvangt elk nieuw Lid dat al een of meerdere cruises heeft gemaakt de punten van zijn laatste cruise, op voorwaarde dat de vertrekdatum volgens de databank van Costa in de afgelopen drie jaar viel. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de informatie over elke cruise ongeveer 10 dagen na de datum van ontscheping in de voornaamste haven op de route van de cruise van de systemen aan boord naar de databank van Costa wordt verzonden. De cruise wordt alleen meegeteld als deze is gemaakt na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Als de laatste in de databank van Costa vermelde cruise de gast geen recht geeft op Costa Club-punten, wordt hij eerst Aquamarina-Lid met het laagste puntentotaal voor dat Club-niveau (1 punt). Als de gast op het moment van inschrijving nog geen cruise heeft gemaakt, wordt hij eerst Ambra-Lid met 0 punten.

 

4.4       Zodra het lidmaatschap is bevestigd, ontvangt het Lid een e-mail met daarin het Costa Club-ID-nummer. Bij het boeken van een cruise moet het Lid het juiste Costa Club-ID-nummer vermelden om van de voordelen en privileges van zijn Club te kunnen genieten.

 

4.5   Bij registratie moeten Leden hun volledige naam doorgeven zoals vermeld op hun meest recente identiteitskaart, hun geboortedatum, woonplaats, persoonlijk e-mailadres en het nummer van hun mobiele telefoon. Elk Lid moet ook onderhevige Algemene lidmaatschapsvoorwaarden aanvaarden. De registratie van een nieuw lid met een e-mailadres en mobiel telefoonnummer dat al is toegekend aan een andere gebruiker is niet toegelaten, ook niet wanneer het nieuwe lid deel uitmaakt van hetzelfde gezin.

 

4.6       Na aanvang van zijn lidmaatschap ontvangt het Lid tijdens zijn eerstvolgende cruise de Costa Club-kaart met daarop het lidmaatschapsnummer. De kaart is gepersonaliseerd op basis van het huidige Costa Club-niveau en staat op naam van het Lid en kan alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden door de eigenaar worden gebruikt.

 

4.7       Tijdens een cruise doet de kaart ook dienst als sleutel voor uw hut, als identiteitsdocument (instapkaart om aan en van boord te gaan) en als betaalmiddel voor aankopen aan boord. Bijgevolg wordt er bij elke cruise een nieuwe Costa Club-kaart uitgereikt.

 

Art. 5 – Hoe worden Costa Club-punten toegekend

 

5.1       Costa Club-punten (hierna "punten") zijn de standaardrekeneenheid die Costa gebruikt om het Costa Club-niveau van een Lid te bepalen. Bij de inschrijving krijgt elk Lid een ID-nummer in de Costa-database dat gekoppeld is aan een account waarop de punten worden toegekend.

 

5.2       Leden  verdienen punten op basis van het aantal cruisenachten dat zij aan boord van Costa-schepen doorbrengen en hun totale uitgaven aan boord, zoals hieronder aangegeven:

§  Punten voor de cruisenachten: punten worden voor elke nacht van de cruise verdiend op basis van het huttype dat de Leden hebben gekozen:

a.         Binnenhutten: 100 punten per nacht

b.         Buitenhutten: 150 punten per nacht

c.         Hutten met balkon: 175 punten per nacht

Leden die ten minste 90 dagen voor de vertrekdatum boeken, krijgen dagelijks het dubbele aantal punten.

Leden die ten minste 360 dagen voor de vertrekdatum boeken, krijgen dagelijks het driedubbele aantal punten (behalve Suites).

Leden die in een Suite (en Minisuite) reizen, verdienen 450 punten per nacht.

Leden die ten minste 360 dagen voor de vertrekdatum een Suite (of Minisuite) boeken, verdienen per cruisenacht 600 punten.

Voor de Leden die met een groepstarief boeken, worden de punten voor elke cruisenacht gebaseerd op de hut die de Leden hebben gekozen (zie schema hierboven). Het aantal punten per cruisenacht wordt niet verdubbeld of verdriedubbeld, ongeacht het aantal dagen dat de boeking vóór de vertrekdatum wordt uitgevoerd. Voor company incentives en groepen studenten worden daarentegen geen punten toegekend.

Het aantal punten per nacht wordt verdubbeld of verdriedubbeld op basis van de berekening van het aantal dagen tussen de bevestiging van de boeking in de systemen van Costa en de vertrekdatum op basis van het bovenstaande systeem.

Hierbij geldt altijd de datum waarop de boeking door het reisbureau van het Lid aan Costa wordt bevestigd en dus wordt geregistreerd in het boekingssysteem van Costa. Wanneer het reisbureau van het Lid de boeking aan het Lid bevestigt zonder deze gelijktijdig aan Costa te bevestigen, zal die bevestigingsdatum niet geldig zijn voor de berekening van het aantal dagen dat de boeking op voorhand werd uitgevoerd en de bevestigingsdatum van de boeking zal de datum zijn waarop het reisbureau Costa de boeking bevestigt en van Costa de bevestiging van de succesvolle boeking ontvangt. Het Lid is verantwoordelijk voor het controleren met zijn eigen reisbureau dat de boeking naar Costa werd gestuurd op het moment dat deze aan het eigen reisbureau werd bevestigd.

Als de boeking later wordt geüpdatet met een wijziging die een update van de bevestigings- of vertrekdatum door het Lid of zijn reisbureau inhoudt, zal het systeem de puntenberekening dienovereenkomstig updaten.

Punten worden toegekend op basis van het geboekte huttype en van de prijs op het moment van de boeking. Als er aan boord wordt betaald voor een opwaardering, zullen de toegekende hutpunten voor het verschil in de betaalde prijs voor de opwaarding worden toegekend en als aankopen aan boord worden geteld, zoals hieronder gedetailleerd zal worden beschreven (d.w.z. voor elke uitgegeven euro worden 2 punten toegekend). Met promotie- en BASIC-tarieven worden geen punten verzameld.

§  Costa-vluchtpunten: er worden ook punten toegekend voor Costa-vluchten die in het cruisepakket inbegrepen zijn:

a.    Uitgaven tot € 350 per persoon: 250 punten

b.   Uitgaven van meer dan € 350 per persoon: 500 punten

Met "Costa-vluchten" worden de vluchten bedoeld die bij de reispakketten "vlucht+cruise" inbegrepen zijn. Het bedrag wordt berekend op basis van alle door het Lid geboekte vluchtdelen. Andere transferkosten, zoals voor bus, trein of privévervoer, zijn niet inbegrepen. Er worden alleen vluchtpunten toegekend voor tarieven waarmee punten per nacht kunnen worden verzameld.

§  Punten voor uitgaven aan boord: Leden verdienen, ongeacht de hutprijs, 2 punten voor elke aan boord uitgegeven euro, uitgezonderd delen van dat bedrag, die op de kaart van het Lid worden bijgeschreven. Bedragen die in het casino worden besteed, medische uitgaven, uitgaven die door Costa-boordkredieten worden gedekt en bedragen die door een Lid worden uitgegeven maar op de Costa Club-kaart van een ander Lid worden geregistreerd, ook al verblijven ze in dezelfde hut, zijn niet inbegrepen. Per definitie worden gratis diensten hiervan uitgesloten, evenals eventuele kredieten die aan boord worden toegekend, en groepsexcursies. De punten voor producten en diensten aan boord worden ook toegekend voor aankopen en reservaties die voor aanvang van de cruise zijn gedaan via de website MyCosta. In dit geval worden de Costa Club-punten toegekend aan alle Leden die van deze diensten gebruikmaken, en niet aan de persoon die ze via de website boekt of aankoopt. Bij aankoop van excursies voor minderjarige personen (kinderen of gasten) zullen de punten van de aankoop voor deze minderjarigen niet worden meegeteld.

 

5.3       Er worden geen punten voor cruisenachten en vluchtuitgaven toegekend als de cruise tegen een promotie- of BASIC-tarief of met een speciale korting gekocht is, of gratis was. Leden moeten voor de aankoop altijd op de website van Costa Cruises of in hun reisbureau controleren of het gekozen tarief en/of de toegepaste kortingen hun al dan niet recht geven op Costa Club-punten.

Bovendien worden er geen punten toegekend als de cruise buiten de wil van Costa of om veiligheidsredenen wordt geannuleerd. Daarnaast zullen er geen punten worden toegekend als Leden de cruise zelf annuleren, ongeacht hoe vroeg ze dit doen en ongeacht hun redenen.

 

5.4       Punten worden automatisch 30 dagen na afloop van elke cruise toegekend. Leden kunnen de verdiende punten online controleren op de website www.costacruises.nl, door zich in het daarvoor bestemde gedeelte te registreren. Leden kunnen hun puntentotaal indien gewenst aan boord nakijken aan de interactieve zuilen (indien aanwezig) of navragen bij de Costa Club Points wanneer die zijn geopend.

 

5.5       Voor informatieve doeleinden en met het oog op een maximale transparantie informeert Costa Cruises de Leden dat de toekenning van bonuspunten aan Leden kan afhangen van en verbonden kan zijn met de lancering van promotie- of specifieke marketingcampagnes in afzonderlijke landen waarin Costa actief is en zijn producten verkoopt.

 

5.6       Leden die menen dat hun puntentotaal hoger zou moeten zijn dan het totale aantal op hun rekening, moeten Costa Club binnen de 2 maanden na de einddatum van de cruise die volgens hen niet is meegerekend, kopieën bezorgen van de cruisetickets en betalingsbewijzen voor uitgaven die tijdens de betreffende cruise aan boord zijn gedaan. Verzoeken om bijwerking van het puntenaantal kunnen worden gedaan door verzending van de naam en achternaam van het betreffende Lid en het lidmaatschapsnummer van de Costa Club-kaart samen met de vereiste documentatie naar het e-mailadres costaclub@be.costa.it of per post naar COSTA CROCIERE S.p.A - Service Costa Club, 40 rue Belliard – 1040 Bruxelles - Belgique.

 

5.7       De punten worden altijd na afloop van de cruise en niet tijdens de cruise toegekend, zelfs niet als het om op elkaar aansluitende cruises gaat. Leden kunnen tijdens een of meerdere aansluitende cruises niet aan boord van Club-categorie veranderen, zelfs niet als ze afzonderlijk worden geboekt. Als Leden een cruise vroegtijdig onderbreken, zullen ze de punten voor het aantal aan boord gespendeerde nachten aan het geboekte tarief krijgen.

 

Art. 6 – Geldigheid van de Costa Club-punten

 

6.1       De punten die meetellen voor het bepalen van het Club-niveau zijn de punten die het Lid op 15 juni van elk jaar in de drie voorafgaande jaren heeft verzameld. De punten die zo bijvoorbeeld geldig zijn van 15 juni 2020 tot en met 14 juni 2021, zijn die van de cruises met vertrekdatum vanaf 15 juni 2017. Voor de nieuwe Club-Leden wordt steeds gekeken naar het aantal opgespaarde punten in de afgelopen drie jaar, volgens de voorwaarden in punt 4.3.

 

6.2       Alle punten verdiend op cruises die gemaakt zijn vóór deze periode van drie jaar (op basis van de begindatum van de cruise) vervallen op 15 juni van elk jaar. Bijvoorbeeld: op 15 juni 2020 vervallen alle punten die verdiend zijn op cruises die vóór 15 juni 2017 door de Leden gemaakt zijn.

Bijgevolg wordt op 15 juni van elk jaar het Club-niveau van de Leden herzien op basis van het aantal punten die de laatste 3 jaar werden verdiend en op dat moment geldig zijn. Op 15 juni van elk jaar wordt voor alle Leden het geldige puntenaantal opnieuw berekend en zakken zij eventueel een niveau. Dit geldt ook voor de Leden die voor deze datum hebben geboekt en na deze datum vertrekken. De Leden kunnen hun lidmaatschapsniveau en het totale aantal en de vervallen punten altijd raadplegen in de betreffende rubriek onder hun profiel op de website www.costacruises.nl

 

6.3       Het is mogelijk dat een Lid bij het vertrek van een cruise tot een ander Club-niveau behoort dan op het moment van de boeking. Het Lid kan een niveau zakken doordat er punten zijn vervallen of een niveau stijgen doordat er punten van een andere cruise, gemaakt tussen de datum van de boeking en de vertrekdatum, zijn toegekend. In dat geval ontvangt het Lid aan boord de privileges voor het niveau waartoe hij bij het inschepen behoort, ook al zou er op de reisdocumenten een ander niveau zijn afgedrukt dat niet geüpdatet is omwille van de hierboven vermelde redenen.Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om voor het inschepen na te gaan tot welk Club-niveau hij behoort.

 

6.4       Alle Leden kunnen hun puntentotaal en de punten die binnenkort vervallen controleren door zich in het daarvoor bestemde gedeelte op www.costacruises.nl te registreren. Alle Leden ontvangen ook regelmatig e-mails over hun puntentotaal en de punten die binnenkort verlopen op het e-mailadres dat ze bij de registratie hebben vermeld.

 

6.5       De punten en privileges die overeenkomstig artikel 7 en 8 hieronder worden toegekend, zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan een ander worden gegeven, overgedragen, verkocht, in geld worden omgezet, worden terugbetaald bij gedeeltelijk gebruik of door een ander soort privilege worden vervangen. Ze kunnen zelfs niet naar een familieLid worden overgedragen wanneer een Lid komt te sterven. Elk Lid heeft slechts recht op één rekening en één Costa Club-ID-nummer. Als een Lid door een fout meer dan één rekening en/of Costa Club-kaartnummer heeft, zal Costa de verdiende punten op een enkele rekening overzetten en de andere rekeningen en bijbehorende Costa Club-kaartnummers annuleren. De Leden zijn verantwoordelijk om bij de boeking van een nieuwe cruise na te gaan of hun persoonlijke gegevens en hun Costa Club-nummer correct zijn ingevoerd en overeenstemmen met die van hun Costa Club-lidmaatschap. Alle niet-opgegeven gegevens of afwijkingen kunnen leiden tot een foutieve toewijzing van het lidmaatschapsniveau en de bijbehorende voordelen aan boord.

 

6.6       Costa behoudt zich het recht voor om de rekening van Leden aan te passen indien er ten onrechte punten zijn toegekend en om extra punten toe te kennen voor specifieke promotiecampagnes waarvan het Lid tijdig op de hoogte wordt gebracht.

 

6.7       Leden zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun puntentotaal te controleren en zich ervan te vergewissen dat ze in het juiste Club-niveau zijn ingedeeld.

 

Art. 7 – Costa Club-niveaus

 

7.1       Er zijn 6 verschillende niveaus die afhangen van het puntentotaal van het Lid:

1.     Ambra Club: voor Leden die nog niet met Costa hebben gereisd nog geen punten hebben verdiend, maar wel bij het programma aangesloten zijn: 0 punten

2.     Acquamarina Club: voor Leden die de afgelopen drie jaar in totaal 1 tot 2.000 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)

3.     Corallo Club: voor Leden die de afgelopen drie jaar in totaal 2.001 tot 5.000 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)

4.     Perla Club: voor Leden die de afgelopen drie jaar in totaal 5.001 tot 13.000 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)

5.     Perla Oro Club: voor Leden die de afgelopen drie jaar in totaal 13.001 tot 26.000 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)

6.     Perla Diamante Club: voor Leden die de afgelopen drie jaar minstens 26.001 punten hebben verdiend (met als referentiedatum 15 juni)

 

7.2       Wanneer Leden na afloop van een cruise een Club-niveau stijgen of een Club-niveau zakken omdat er punten vervallen, gebeurt dit automatisch op basis van bovengenoemde puntenlimieten. Leden kunnen hun status altijd controleren in hun profiel in de daarvoor bestemde rubriek op de Costa-website.

 

Art. 8 – Privileges/voordelen

 

8.1       Costa Club-Leden hebben recht op een reeks privileges en voordelen (hierna "privileges") die verschillen naargelang de Club waartoe ze behoren, zoals hieronder beschreven.

De Privileges zijn ingedeeld in verschillende groepen:

a.      extra services, statusvoordelen of bonussen voorbehouden aan Leden, waaronder de extra services voorbehouden aan Leden op basis van hun Costa Club-lidmaatschap, hutupgrades, enz.).

b.      gratis geschenken

c.      uitnodigingen voor exclusieve activiteiten voor Leden

d.      kortingen en promoties voor de aankoop van toekomstige cruises bij Costa of services aan boord

e.      gratis extra punten of promoties die de mogelijkheid bieden om extra punten of hutupgrades te verdienen.

Privileges worden toegekend op het ogenblik dat het Costa Club-ID-nummer van elk deelnemend Lid wordt ingevoerd wanneer een boeking wordt aangevraagd of bevestigd. Privileges aan boord, waaronder de Costa Club-kaart, zijn niet beschikbaar voor Leden die met een ticket tegen promotietarief of een gratis ticket reizen, of in het geval van een zakenreis. Costa Club-privileges kunnen niet worden gecombineerd met privileges die gekoppeld zijn aan Costa-tarieven of promoties waarvoor het Lid bij het boeken altijd moet controleren of ze combineerbaar zijn.

Er worden geen privileges toegekend voor cruises van minder dan 4 nachten.

 

8.2       De privileges worden onderverdeeld in persoonlijke privileges en hutprivileges. De persoonlijke privileges zijn voorbehouden voor het Lid als individu en kunnen niet worden overgedragen. Hutprivileges kunnen door alle reizigers in de hut worden gedeeld en worden toegekend op basis van het hoogste lidmaatschapsniveau dat in de hut aanwezig is. De aanwezigheid van meerdere Leden in dezelfde hut geeft geen recht op meerdere of gecumuleerde hutprivileges. De volgorde van en toegewezen dagen voor privileges aan boord kunnen verschillen naargelang de duur van de cruise en de infrastructuur van het schip. Ze kunnen niet door de Leden worden aangevochten.

 

8.3       Privileges die gelden voor alle reizigers in de hut (hutprivileges) waar het Lid in verblijft, zijn alleen geldig wanneer het betreffende Lid aan boord niet om een andere hut vraagt.

Wanneer het Lid een andere hut aanvraagt dan de hut die hij bij het boeken had bevestigd, vervallen de privileges van alle reizigers van de oorspronkelijk geboekte hut en kan het Lid de privileges niet meenemen.

 

8.4       De Privileges worden een keer toegekend per geboekte cruise. Voor opeenvolgende cruises worden de privileges en boordkredieten toegekend voor elke cruise behalve voor wat betreft het geschenk aan het einde van de cruise. Cruises die, hoewel in reeks genomen, werden aangekocht als een enkelvoudige cruise met een enkelvoudige toepassing van haventaksen en een prijs die verschilt van de som van de prijzen van de enkelvoudige cruises (supercruise) worden niet beschouwd als opeenvolgende cruises.

Voor dit laatste type cruise (de supercruise) worden de voordelen en kredieten bijgevolg één keer toegekend, omdat dit wordt beschouwd als een enkelvoudige cruise.

 

8.5       De privileges worden op basis van het Club-niveau aan Leden toegekend. Het tijdstip en de plaats waarop de privileges worden toegekend, kunnen verschillen naargelang de lengte van de cruise en de bestemming. Leden worden via geschikte communicatiemiddelen (welkomstbrief, scheepskrantje/”Diario di Bordo”/”Oggi a Bordo”, interactieve tv enz.) op de hoogte gebracht van de manier waarop de privileges aan boord van het schip worden toegekend.

 

8.6       De privileges worden toegekend vanaf de bevestiging van aanvang van het lidmaatschap, en niet vanaf de datum waarop het Lid zich voor het programma heeft ingeschreven. Dit geldt niet voor Costa Club-kortingen die onmiddellijk aan boord worden toegekend op het moment van inschrijving van het Lid.

 

PRIVILEGES

8.7       Vertrekprivilege of “Kortingen tot 20 %” (hutprivilege)

Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante

Kortingen in het kader van vertrekprivileges, die verschillen naargelang het Club-niveau en het verblijfsland van het Lid, worden toegepast wanneer een cruise rechtstreeks bij een reisagent, aan boord via de cruiseboekingsservice met een persoonlijke cruiseconsulent, op de website of via het Costa Contact Center wordt gekocht op het ogenblik dat de boeking wordt aangevraagd of bevestigd, en uitsluitend nadat het Costa Club-ID-nummer van het Lid ingevoerd is. Ze gelden voor alle reizigers in eenzelfde hut. Een boeking kan op een later tijdstip niet met het Costa Club-ID-nummer van het Lid worden gewijzigd om met terugwerkende kracht een korting te verkrijgen. Commerciële kortingen worden alleen toegepast als de kaarthouder werkelijk op cruise vertrekt, ook al was hij bij de boeking zelf niet aanwezig. Kortingen gelden uitsluitend op de kostprijs van de cruise, exclusief de kostprijs van vluchten, transfers, haventaksen, accommodatie aan land indien van toepassing, verzekeringen, brandstoftoeslag en alles wat in de informatie bij de korting wordt vermeld. Er moet altijd worden gecontroleerd of de kortingen voor de aankoop van een cruise met andere promoties kunnen worden gecombineerd en Leden wordt vriendelijk verzocht om dit altijd bij hun reisagent of bij het Costa Contact Center na te vragen. Kortingen kunnen door de Leden worden gebruikt voor zover er voor elke cruise plaatsen beschikbaar zijn en Costa behoudt zich het recht voor om de geldigheid ervan te allen tijde op te schorten om operationele redenen. De bijgewerkte lijst met vertrekkortingen is beschikbaar onder de rubriek “Vertrekprivilege” op de Costa-website voor een specifiek verblijfsland.

 

8.8       Privilege Upgrade en SuperUpgrade (hutprivilege)

Privilege Upgrade: Leden van Acquamarina, Corallo en Perla

Privilege SuperUpgrade: Leden van Perla Oro en Perla Diamante

Leden die in een kalenderjaar (vertrek van 1/1 tot 31/12) meer cruises hebben gemaakt dan in het voorafgaande kalenderjaar (het aantal cruises in het voorafgaande kalenderjaar moet 1 of meer bedragen) komen voor dit voordeel in aanmerking. Het aantal cruises wordt bepaald op basis van de vertrekdatum van de cruise en het aantal voor het bepalen van de toepasbaarheid van het privilege uitgevoerde boekingen. Het privilege houdt een gratis hutupgrade in tijdens alle cruises die het Lid in vergelijking met het voorafgaande jaar extra maakt.

Bij de berekening van de extra cruises ten opzichte van het voorafgaande jaar worden de cruises met een duur van 4 nachten of minder niet meegeteld. De cruises van deze duur worden met het oog op dit voordeel ook in het voorafgaande jaar niet meegeteld.

De hoogste categorie waarnaar Leden van Acquamarina, Corallo en Perla kunnen upgraden is een hut met balkon of een Minisuite (Upgrade). De upgrades gelden van binnenhut naar buitenhut, van buitenhut naar hut met balkon of van balkon naar Minisuite, maar de aangekochte hutcategorie blijft dezelfde. Deze zelfde regels gelden voor de hutten voor mindervaliden waarbij de begeleider gratis reist. De hoogste soort en categorie waarnaar Leden van Perla Oro en Perla Diamante kunnen upgraden is een Grand Suite (SuperUpgrade).

De hut die bij de upgrade wordt toegekend moet beschikbaar zijn op het moment van de boeking. Er kan niet van hut worden gewisseld indien een hut door een eventuele annulering vrijkomt nadat de cruise is geboekt.

Leden krijgen alleen een upgrade wanneer Costa werkelijk kan controleren dat de cruise waarvoor het privilege aangevraagd is, een extra cruise is ten opzichte van het aantal cruises dat de Leden in het voorafgaande kalenderjaar hebben gemaakt, dus vanaf de derde dag van de cruise die recht geeft op de upgrade.

Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om het privilege Upgrade of SuperUpgrade aan te vragen. Costa kent de upgrades toe zodra ze heeft gecontroleerd of het Lid ervoor in aanmerking komt en of de upgrade beschikbaar is. Leden die recht hebben op dit privilege maar het vóór vertrek niet uitdrukkelijk hebben aangevraagd, kunnen het niet met terugwerkende kracht uitoefenen en niet vervangen door andere voordelen.

De toekenning van het privilege is afhankelijk van de beschikbaarheid van hutten op het schip.

Het privilege Upgrade of SuperUpgrade kan niet worden aangevraagd voor vertrek tussen 1 en 31 augustus, voor cruises in Noord-Europa van 13 nachten of langer, voor nieuwjaarscruises, vernissage- en inauguratiecruises, cruises rond de wereld, of delen van cruises rond de wereld, en op alle cruises in Azië op de Costa NeoRomantica, Costa Serena, Costa Atlantica, Costa Firenze en Costa Venezia. Het Lid moet vóór de boeking altijd navragen of er een Upgrade of SuperUpgrade kan worden verkregen. Dit kan rechtstreeks bij zijn reisagent, het Costa Contact Center of de persoonlijke cruiseconsulent aan boord (die de upgrade kan toepassen op nieuwe bestellingen aan boord als de passagier reeds de vereiste cruises voor het voordeel heeft gemaakt of als de passagier aan boord is van de cruise die recht geeft op het voordeel zolang de dagen voor het gebruik van de garantie “Tevreden of geld terug” reeds zijn verstreken. Het is mogelijk om te vragen om het voordeel Upgrade of SuperUpgrade te gebruiken op minicruises van meer dan 3 nachten (behalve charters, ‘Protaganists of the Sea”, vernissage- en inauguratiecruises, en lanceringen en Costa Club-cruises), hoewel cruises van minder dan 4 dagen niet meetellen voor het aantal cruises in het voorafgaande jaar om van dit voordeel te kunnen genieten.

De toepassing van dit privilege hangt af van de beschikbaarheid van de hut op het schip. Bovendien is het niet mogelijk om het voordeel Upgrade of SuperUpgrade voor achtereenvolgende cruises te vragen, zelfs wanneer aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

De Upgrade en SuperUpgrade zijn van toepassing op cruises met afvaart in het kalenderjaar waarin het Lid recht heeft gekregen op het privilege en waarvoor het All Inclusive, Total Comfort of Deluxe tarief is betaald. Ze zijn niet van toepassing voor cruises die met het Basic-tarief zijn geboekt. Het privilege kan niet aan derden worden overgedragen en geldt alleen voor de hut waarin het rechthebbende Lid reist.

Voor services en de toekenning van punten met betrekking tot boekingen met een Upgrade of SuperUpgrade zal de hutstatus worden bepaald door de hut die tijdens de cruise daadwerkelijk wordt gebruikt.

 

8.9       Gratis thuisophaling en bezorging van een stuk bagage (persoonlijk privilege)

Leden van Perla Diamante

De Leden van Perla Diamante kunnen gratis een stuk bagage thuis laten ophalen en opnieuw thuis laten afzetten in landen waarin de Bag Express-service actief is.

Dit privilege wordt verzorgd door onze partner Bag Express en is exclusief voor Leden van Perla Diamante die wonen in een van de landen van de Europese Unie die vermeld worden in de betreffende rubriek van de Costa-website. De service is alleen beschikbaar in de havens die in deze rubriek van de Costa-website worden vermeld. Deze gratis service omvat het ophalen van de bagage in de woning van het Lid (1 stuk bagage, max. 32 kg), het verzenden ervan naar de inschepingshaven waar de service beschikbaar is en thuisbezorging van de bagage na afloop van de cruise. Deze gratis dienst kan tussen 20 en 7 dagen voor de vertrekdatum worden aangevraagd via de minisite van Bag Express www.perladiamante.bagexpress.eu/nl, of door te bellen naar het callcenter van Bag Express (199 418 428 vanuit Italië of +39 08119706711 vanuit andere landen waarin de service actief is, maandag tot en met vrijdag 09:00 – 19:30 uur), en is beschikbaar voor de cruises die inschepen in de havens die in de betreffende rubriek op de website van Costa Cruises worden vermeld.

Als leden van Perla Diamante die recht hebben op de gratis Bag Express-service aan de aankomsthaven, de service  voor hun vertrek nog niet hebben geboekt voor hun aankomst, kunnen ze dit tot 17:00 uur op de laatste werkdag voor hun aankomst zelf doen door het Bag Express Call Centre te bellen. De service kan als geboekt worden beschouwd na ontvangst van de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Bag Express. Ga voor alle servicevoorwaarden naar www.bagexpress.eu/en/faq.

Disclaimer: Costa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade aan bagage veroorzaakt door Bag Express.

 

8.10     Gratis Upgrade naar Business Class/Premium voor een tweede passagier wanneer u een ticket aan Business Class- of Premium-tarief koopt op Costa-chartervluchten (persoonlijke privilege) – alleen voor All Inclusive- en Deluxe-tarieven (uitgezonder promotie-, BASIC- en groepstarieven)

Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante

De Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante die met een Costa-chartervlucht vliegen hebben door het betalen van een toeslag in Premium Class of Business Class (waar dit beschikbaar is; te controleren op het moment van de boeking) recht op een tweede gratis extraatje. In het geval van gezinnen met een minderjarig kind is het gratis extraatje ook op het kind van toepassing; bij twee kinderen geldt het aanbod van één extraatje dat wordt aangerekend, en één gratis extraatje. Het privilege is zowel op de heen- als op de terugvlucht geldig en moet voor het vertrek worden aangevraagd. Het privilege is niet geldig voor vertrekken op Kerstmis en nieuwjaarsdag.

 

8.11     Fast Track bij de veiligheidscontroles voor de Costa-chartervluchten op de luchthavens van Milaan Linate Malpensa, Rome Fiumicino en Point à Pitre (Guadeloupe) (hutprivilege)

Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante

De Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante en de personen die in dezelfde hut als het Lid reizen met een Costa-chartervlucht vanaf de luchthavens van Milaan Linate Malpensa en Rome Fiumicino mogen gratis via de fast track bij de veiligheidscontrole. Voor Leden van Perla Oro en Perla Diamante is dit privilege ook geldig op de Costa-chartervluchten vanaf de luchthaven van Point à Pitre.

 

8.12     VIP wachtruimte in de Palacrociere (Savona) en Palacruceros (Barcelona – terminals D en E) met een drankje en hapje.

Voor Leden van Perla Diamante (hutprivilege)

De Leden van Perla Diamante en de personen die in dezelfde hut als het Lid reizen, mogen in de Vip Lounge van de Palacrociere in Savona en van de Palacruceros in Barcelona (terminals D en E) wachten tot het inschepen begint. De Leden moeten controleren of op hun ticket het nummer van de Costa Club-kaart en het niveau waartoe zij behoren worden aangegeven, en moeten dit bij het inschepen laten zien bij de desk van de Klantenservice.

 

8.13     Inschepen met voorrang en Ontschepen met voorrang bij het begin en einde van de cruise (hutprivilege)

Leden van Perla Diamante

De Leden van Perla Diamante en de personen die op hetzelfde cruiseticket reizen mogen, samen met andere passagiers die hier recht op hebben, via de snelle 'Fast Line' die parallel loopt aan de wachtrij voor de andere gasten voor het inschepen bij aanvang van de cruise. Deze Leden moeten controleren of op hun cruiseticket het Costa Club-ID-nummer en het niveau waartoe zij behoren worden aangegeven, en moeten dit bij het inschepen laten zien bij de desk van de Klantenservice. Wanneer de Leden bij de desk aankomen, zal een Meet&Greet-medewerker het kaartje met het inscheepnummer voor de Leden van Perla Diamante bezorgen.

De bagage van de Leden die recht hebben op ontschepen met voorrang, krijgt een label in een van de eerste drie labelkleuren in de volgorde van ontscheping, zodat hun bagage in de eerste bagageronde kan worden ontscheept.

De volgorde van in- en ontscheping kan van cruise tot cruise wisselen afhankelijk van de vertrekhavens, de voor het schip geplande vertrek- of aankomsttijd, Costa-transfers en de in acht te nemen veiligheidsnormen en kan niet door de Leden ter discussie worden gesteld.

In havens waar er geen Meet&Greet beschikbaar is, of waar het inschepen verloopt via busvervoer vanaf de luchthaven, schepen deze Leden op dezelfde wijze in als de andere gasten en is het dus niet mogelijk om deze service te gebruiken.

 

8.14     Inschepen met gemiddelde prioriteit bij het begin van de cruise (hutprivilege)

Leden van Perla en Perla Oro

De Leden van Perla en Perla Oro en de personen die met hetzelfde cruiseticket reizen hebben recht op inscheping met gemiddelde prioriteit. Dit betekent dat zij, alleen bij het inschepen bij aanvang van de cruise, een inscheepnummer met voorrang krijgen, ongeacht het tijdstip waarop zij in de haven zijn aangekomen. De Leden moeten controleren of op hun cruiseticket het Costa Club-ID-nummer en het niveau waartoe zij behoren worden aangegeven, en moeten dit bij de desk van de Klantenservice laten zien wanneer zij in de haven zijn aangekomen om hun eigen inscheepnummer op te halen. Meet&Greet-personeel zal het kaartje met het inscheepnummer voor de leden van Perla en Perla Oro bezorgen.

De volgorde van in- en ontscheping kan van cruise tot cruise wisselen afhankelijk van de vertrekhavens, de voor het schip geplande vertrek- of aankomsttijd, Costa-transfers en de in acht te nemen veiligheidsnormen en kan niet door de Leden ter discussie worden gesteld.

In havens waar er geen Meet&Greet beschikbaar is, of waar het inschepen verloopt via busvervoer vanaf de luchthaven, schepen deze Leden op dezelfde wijze in als de andere gasten en is het dus niet mogelijk om deze service te gebruiken.

 

8.15     Voorrang bij het afleveren van de bagage in de hut (hutprivilege)

Leden van Perla Diamante

Leden van Perla Diamante kunnen voorrang krijgen bij het afleveren van de bagage in de hut. Het bagagelabel van Leden van Perla Diamante en medereizigers in dezelfde hut draagt de vermelding Priority. De toekenning van het privilege is afhankelijk van de voorschriften op het schip.

 

8.16     Persoonlijke hutkaart (persoonlijk privilege)

Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante

Bij elke cruise krijgen de Leden een persoonlijke hutkaart die afhankelijk is van het niveau waartoe zij behoren op het moment van inschepen.

 

8.17     Kredieten aan boord (persoonlijk privilege)

Leden van Perla Oro en Perla Diamante

Voor Leden van Perla Oro en Perla Diamante worden kredieten voor aankopen aan boord, die verschillen naargelang het Club-niveau, aan het einde van de cruise op hun rekening in mindering gebracht op voorwaarde dat de aankopen gedaan zijn met de Costa-kaart van het Lid dat er recht op heeft, en in het geval van een gemeenschappelijke rekening, van het Lid op wiens naam de rekening staat.

Deze kredieten kunnen niet worden gebruikt voor kortingen op de Servicekost aan boord. Ongebruikt krediet voor aankopen aan boord kan niet worden vergoed, overgedragen of gebruikt tijdens volgende cruises en kan niet door een ander privilege worden vervangen. Bedragen van kredieten voor aankopen aan boord tellen niet mee voor de Costa Club-punten.

Om kredieten te gebruiken, moeten de totale aankopen aan boord van het Lid (Servicekost aan boord niet inbegrepen) hoger zijn dan het totale aantal kredieten (bijvoorbeeld: als ik recht heb op een krediet van 75 euro, maar mijn totale aankopen aan het einde van de cruise slechts 15 euro bedragen, zal het krediet van 60 euro op geen enkele manier worden terugbetaald of in cash worden omgezet). Kredieten zijn ook geldig voor services die vooraf zijn geboekt en aan boord worden betaald.

 

8.18     Een gratis speciale koffie (“Caffè Speciale”) aan boord

Leden van Ambra

Alle Ambra-Leden die minstens 7 dagen voor de vertrekdatum van hun cruise Lid zijn geworden, krijgen een speciale koffie aan boord van het schip (voorbehouden voor Ambra-Leden en de personen in hun hut die Ambra-Leden of niet-Leden zijn). Dit privilege wordt op de Costa Club-kaart van gemachtigde Leden geladen. Het wordt toegewezen op basis van het hoogste lidmaatschapsniveau dat in de hut aanwezig is.

 

8.19     Costa Club-kortingen op een selectie producten en diensten aan boord (persoonlijk privilege)

Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante

Door het gebruik van hun eigen hutkaart worden er exclusieve kortingen aan de Leden aan boord toegekend op een selectie producten en diensten. De kortingsgebieden en –percentages zijn beschikbaar onder de betreffende rubriek van de Costa-app en in de informatiebrochure die de Leden aan boord bij de Costa Club Points en registratiegebieden met het betreffende symbool kunnen terugvinden. De lijst met producten en diensten waarvoor de korting geldt, en het bedrag van de korting, zijn op aanvraag beschikbaar in elk gebied en bij elke service waarvoor kortingen worden aangeboden. De lijst met producten en diensten verschilt van schip tot schip en is mogelijk niet allemaal op hetzelfde moment beschikbaar aan boord van de schepen. De kortingen zijn niet retroactief geldig en worden toegekend op het moment van registratie van de aankoop door middel van de hutkaart van het Lid. Costa Club-kortingen kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen of aanbiedingen. Raadpleeg de informatiebrochure op het schip voor de algemene voorwaarden voor de toepassing van de kortingen.

 

8.20     Speciale persoonlijke assistent ter beschikking voor het boeken van diensten aan boord (hutprivilege)

Leden van Perla Diamante

De Leden van Perla Diamante vinden, zodra zij aan boord zijn, na het inschepen in hun hut een brief waarop de naam en het telefoonnummer worden vermeld van de persoon tot wie zij zich kunnen wenden voor het boeken van diensten tegen betaling aan boord in hun naam. In deze brief worden ook de tijdstippen vermeld waarop deze dienst beschikbaar is.

 

8.21     Gratis fles water in de hut (hutprivilege)

Leden van Acquamarina

De Leden van Acquamarina krijgen een gratis fles water in de hut. Dit privilege is beperkt tot één fles per hut en per cruise en wordt aangeduid met een speciaal kaartje met het Costa Club-logo. De wijze en het tijdstip van de bezorging kan van schip tot schip verschillen in functie van de operationele vereisten.

 

8.22     Fruitmand in de hut (hutprivilege)

Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante

De Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante krijgen een fruitmand in hun hut. Na het uitreiken van de mand wordt deze niet aangevuld, maar blijft het in de hut staan tot de mand leeg is. Dit privilege is beperkt tot één mand per hut en per cruise. De wijze en het tijdstip van de bezorging kan van schip tot schip verschillen in functie van de operationele vereisten.

 

8.23     Gratis fles mousserende wijn in de hut (hutprivilege)

Leden van Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante

De Leden van Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante krijgen een fles mousserende wijn in de hut. De wijn verschilt per Club-niveau. Dit privilege is beperkt tot één fles per hut en per cruise. De wijze en het tijdstip van de bezorging kan van schip tot schip verschillen in functie van de operationele vereisten. Dit privilege mag niet worden vervangen door privileges van een andere aard.

 

8.24     Een gratis extra handdoek voor het zwembad in de hut (hutprivilege)

Leden van Perla Diamante

De Leden van Perla Diamante en de personen die in dezelfde hut reizen, krijgen een gratis extra handdoek voor het zwembad die zij tijdens de cruise aan boord mogen gebruiken.

 

8.25     Badjas en slippers in de hut (hutprivilege)

Leden van Perla Oro en Perla Diamante

De Leden van Perla Oro en Perla Diamante en de personen die in dezelfde hut reizen, krijgen een gratis badjas en slippers die zij tijdens de cruise aan boord mogen gebruiken.

 

8.26     Verjaardagstaart en gratis professionele foto (persoonlijk privilege)

Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante

Dit is een privilege voor Leden die tijdens de cruise jarig zijn. Dit privilege wordt toegekend overeenkomstig de operationele mogelijkheden van het schip. Deze worden aan boord meegedeeld. De gratis verjaardagsfoto is een portretfoto die het Lid kan laten maken bij een van de fotosets aan boord (in formaat 20 x 30, schakeringfoto niet inbegrepen). Leden van Perla Ora en Perla Diamante kunnen hun taart kiezen uit het taartmenu aan boord.

 

8.27     Costa Club Show en gratis foto (hutprivilege, op cruises langer dan 4 nachten)

Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante

Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante en de reizigers in dezelfde hut ontvangen een uitnodiging voor de Costa Club Show of ze worden op de hoogte gebracht in het scheepskrantje, “Diario di Bordo”/”Oggi a Bordo” of ITV. Alle tijdens de Show aanwezige Leden ontvangen een gratis foto (1 per hut) die op de dag van de Costa Club-show wordt genomen aan de betreffende fotosets. Leden krijgen aan boord minformatie over hoe ze hun foto kunnen afhalen. De gratis foto kan niet worden geruild of na de ontscheping nog worden opgehaald.

 

8.28     VIP Cocktail Party (hutprivilege)

Leden van Perla Oro en Perla Diamante

Perla Oro- en Perla Diamante-Leden , gasten in Suites en andere VIP-gasten (afhankelijk van het schip) en de reizigers in dezelfde hut ontvangen een uitnodiging voor de VIP Cocktail Party. Alleen geldig op cruises van minimaal 6 nachten.

 

8.29     Bezoek aan de scheepskeukens (hutprivilege)

Leden van Perla Oro en Perla Diamante

De Leden van Perla Oro en Perla Diamante en de reizigers in dezelfde hut hebben op cruises van meer dan 7 nachten recht op een rondleiding door de keukens van het schip.

 

8.30     Wijnproeverij (hutprivilege)

Leden van Perla Diamante

De Leden van Perla Diamante ontvangen een uitnodiging voor een wijnproeverij. De uitnodiging is geldig voor alle meerderjarige reizigers in de hut en minimaal één Perla Diamante-Lid. Het privilege geldt alleen op cruises van minstens 7 nachten. Niet geldig op cruises naar Zuid-Amerika.

 

8.31     Theeproeverij (hutprivilege)

Leden van Perla Diamante

De Leden van Perla Diamante ontvangen een uitnodiging voor een theeproeverij. De uitnodiging is geldig voor alle meerderjarige reizigers in hutten met minstens één Lid van Perla Diamante. Het privilege is geldig op cruises van minstens 13 nachten.

 

8.32   Gratis diner of gastronomische ervaring (Perla- en Perla Oro-leden) (hutprivilege)
a) Perla-leden: gratis diner bij Ristorante Samsara (privilege niet beschikbaar op de Costa Magica, en Costa Fortuna). Alleen op de Costa Smeralda bestaat het privilege uit een keuze tussen een gastronomische ervaring bij Il Bacaro of een pizza bij Pizzeria Pummid’Oro. Met uitzondering van “Gourmet”-pizza’s. Op de Costa Firenze betekent het privilege een gastronomische ervaring in de Hot Pot.
b) Perla Oro-leden: Ristorante Samsara of Pizzeria Pummid’Oro (met uitzondering van “Gourmet”-pizza’s). Alleen op de Costa Smeralda bestaat het privilege uit een keuze tussen een gastronomische ervaring bij Il Bacaro of een pizza bij Pizzeria Pummid’Oro. Op de Costa Firenze betekent het privilege de keuze tussen een gastronomische ervaring in de Hot Pot of een pizza in de Pizzeria Pummid'Oro. Met uitzondering van “Gourmet”-pizza’s.
De uitnodiging wordt ook uitgebreid naar minderjarige kinderen van Perla-/Perla Oro-leden, ook al verblijven die in een aparte hut.
Het voordeel is onderworpen aan beschikbaarheid en de openingsuren zoals ze aan boord zijn gedefinieerd. Het diner wordt aangeboden aan alle personen die in dezelfde cabine verblijven. Als er in één cabine twee leden aanwezig zijn die in aanmerking komen voor dit voordeel, kunnen de beide leden slechts één keer van het voordeel genieten. Leden die hun voordeel om eender welke reden niet gebruiken, kunnen het voordeel niet overdragen, kunnen geen vergoeding vragen, kunnen het voordeel niet op een toekomstige cruise claimen en kunnen het voordeel niet vervangen door een diner in een ander betalend restaurant of door een ander voordeel. Leden die in aanmerking komen, zijn zelf verantwoordelijk om het gratis diner of de gastronomische ervaring tijdens de eerste dagen van de cruise te reserveren bij de Maître van het restaurant (of via de interactieve totems op het schip indien die beschikbaar zijn) om te garanderen dat ze tijdens de cruise van het privilege kunnen genieten. Dit privilege is persoonlijk en kan niet aan gasten in andere cabines worden overgedragen. De uitnodiging dekt geen kosten van drankjes en servicekosten; vooraf aangekochte drankpakketten zijn echter wel geldig, hoewel de selectie van beschikbare drankjes mogelijk beperkt is. Gasten met ernstige voedselintoleranties moeten dit bij de reservering aan de Maître melden.

 

8.33     Clubrestaurant of speciale ruimte in het hoofdrestaurant voor ontbijt, lunch en diner (hutprivilege afhankelijk van de maximumcapaciteit van het restaurant)
Leden van Perla Diamante.
Het Clubrestaurant, op de schepen die hierover beschikken, is exclusief voor de gasten van de Suites. Voor Leden van Perla Diamante en de reizigers in dezelfde hut (of minderjarige kinderen in een andere hut) wordt de toegang tot het Clubrestaurant gegarandeerd voor het ontbijt, de lunch en het diner zolang de maximumcapaciteit over twee shiften van het Clubrestaurant voldoende is om alle gemachtigde gasten op de cruise te ontvangen. Voor meerderjarige kinderen van de Leden van Perla Diamante in een andere hut is de toegang tot het Clubrestaurant niet inbegrepen.
Betalende gerechten, de drankjes en de service zijn niet bij het privilege inbegrepen. Het privilege is afhankelijk van de maximumcapaciteit van het Clubestaurant over twee shiften.
Tijdens Trans-Atlantische cruises, positioneringscruises (cruises waarbij het schip van het ene zeebekken, bijv. de Middellandse Zee, naar het andere bekken vaart bijvoorbeeld Noord-Europa of Dubai) cruises rond de wereld, kerst- en nieuwjaarscruises, vernissage- en inauguratiecruises, cruises van langer dan 11 nachten, Costa Club-cruises en op alle cruises waarbij het aantal Leden van Perla Diamante en gasten in de Suites de maximumcapaciteit van het Clubrestaurant overstijgt, mogen de Leden van Perla Diamante die niet in een Suite reizen plaatsnemen in een speciale ruimte in het hoofdrestaurant waar het menu van dit restaurant zal worden opgediend. Naar keuze van Costa Club en in functie van de operationele behoeften van het schip kunnen eventueel gratis producten of diensten worden aangeboden.
Aan boord van de Costa Smeralda en de Costa Firenze zullen alle Perla Diamante leden, die niet in een suite verblijven, worden ondergebracht in een gereserveerde ruimte van het hoofdrestaurant waar het menu van dit restaurant zal worden opgediend. Bovendien zal hen het volgende worden aangeboden:
   - een aperitief met een Ferrari/Frescobaldi-wijn of een pizza in de Pizzeria Pummid'Oro (reservering verplicht. “Gourmet”-pizza’s uitgesloten).
   - een fles wijn per hut per cruise
De aangeboden producten en diensten kunnen verschillen in functie van de operationele behoeften van het schip.

 

8.34     Eerste rijen stoelen gereserveerd in het theater voor de avondvoorstellingen (hutprivilege)

Leden van Perla Diamante

Voor Perla Diamante-Leden en de reizigers in dezelfde hut worden bij wijze van privilege de stoelen op de eerste rijen in het theater voor de avondvoorstellingen gereserveerd. De stoelen worden gereserveerd tot vijf minuten voor het begin van de voorstelling. Dit privilege wordt toegekend in functie van het aantal Perla Diamante-Leden aan boord. Het privilege wordt gedeeld tussen de gasten in de Suites en is op basis van beschikbaarheid. Dit privilege is niet beschikbaar op de Costa Smeralda.

 

8.35     Een hele dag gratis in de Spa (persoonlijk privilege dat uitgebreid kan worden naar een hutgenoot)
Leden van Perla Diamante

Perla Diamante-Leden hebben recht op een volledige dag gratis in het wellnesscentrum aan boord, op schepen waar dit beschikbaar is. Het privilege geldt eenmaal per cruise voor het Lid dat er recht op heeft en één persoon uit dezelfde hut. Het privilige kan altijd worden benut behalve op dagen waarop het schip op zee vaart en is onderworpen aan de operationele kenmerken van het schip. Behandelingen, producten en services zijn niet inbegrepen. De toegang tot de spa is niet toegelaten voor gasten jonger dan 16 jaar. Gasten tussen 16 en 18 jaar mogen binnen met de toestemming van een ouder of voogd en onder toezicht van een ouder of voogd.

 

8.36     Wasseretteservice ‘Magic Bag’ aan het einde van de cruise (wassen met water en opvouwen) (persoonlijk privilege)

Leden van Perla Diamante

Op cruises van minstens 5 nachten hebben Perla Diamante-Leden recht op een gratis wasserijservice die bestaat uit het wassen en opvouwen van maximaal 25 kledingstukken. Dit privilege is persoonlijk en is daarom alleen beschikbaar voor de Leden die er recht op hebben.

 

8.37     Costa Club-geschenk aan het einde van de cruise (persoonlijk privilege)

Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante

Leden van Perla, Perla Oro en Perla Diamante hebben recht op een geschenk aan boord. Geschenken gelden als hutprivilege. Voor het bepalen van het soort geschenk wordt gekeken naar de reiziger met het hoogste Costa Club-niveau in de hut. Als een bepaald gratis geschenk niet beschikbaar is, kan het door een ander geschenk worden vervangen, afhankelijk van de beschikbaarheid aan boord. De geschenken worden eenmaal per cruise in de hut overhandigd en kunnen in geen geval naar de woning van de Leden worden verzonden. Als het geschenk aan het einde van de cruise op de laatste avond aan boord nog steeds niet is ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van het Lid om dit voor de ontscheping aan hun Costa Club-vertegenwoordiger of aan de Hospitality Service Desk/receptie te vragen.

 

8.38     Voorrangstoegang tot de receptie van Costa Smeralda

Leden van Perla Oro en Perla Diamante

De leden van Perla Oro en Perla Diamante hebben recht op een aangewezen nummer met toegang tot de receptie op de Costa Smeralda.

 

8.39    Persoonlijke Cruise Consultant – PCC (persoonlijk privilege)

Leden van Ambra, Acquamarina, Corallo, Perla, Perla Oro en Perla Diamante
De Leden beschikken over een persoonlijke Cruise Consultant (PCC) die hen zal informeren over nieuwe reisplannen of Club-voordelen en hen op de hoogte zal houden over de beschikbaarheid van promoties en nieuwe producten. Voor Perla Oro- en Perla Diamante-leden kan de PCC ook dienst doen als conciërge die informatie zal bieden over speciale services en Club-privileges die speciaal voor hen zijn bedoeld. Hierbij wordt met onmiddellijke ingang verondersteld en overeengekomen dat het betreffende privilege en de toegankelijkheid ervan is onderworpen aan de beschikbaarheid van het personeel aan land en aan boord.

 

Art. 9 - Wettelijke informatie

 

9.1       Het lidmaatschap van de Club is onderworpen aan de bepalingen en clausules van deze algemene voorwaarden en de kwalificatie als Lid is strikt onderworpen aan de aanvaarding van deze Algemene voorwaarden.

 

9.2       Costa kan het programma vóór het einde van de geldigheidsperiode, zoals bepaald in art. 2, alleen om gegronde reden opschorten of beëindigen, in overeenstemming met artikel 1989 e.v. van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek.

 

9.3       Costa behoudt zich het recht voor om te allen tijde de voorwaarden voor deelname aan het programma, de privileges en de manieren om punten te verdienen, te wijzigen of aan te vullen, voor zover dit de goede trouw van het Lid niet aantast en geen ondermijning betekent van hun rechten verworven tijdens het Programma.

Deze wijzigingen of aanvullingen worden via de website www.costaclub.nl of op andere specifieke manieren kenbaar gemaakt.

Wijzigingen of integraties aan de programmadeelnamevoorwaarden worden verondersteld te zijn aanvaard, tenzij een Lid expliciet en schriftelijk binnen de 2 (twee) maanden na publicatie van de nieuwe Algemene voorwaarden op de Costa Cruises-websites of de persoonlijke ontvangst van de communicatie hiertegen bezwaar aantekent en hierdoor expliciet de beëindiging vraagt van zijn deelname aan het programma. In dergelijke omstandigheden zal de programmadeelname na ontvangst van het schriftelijke bezwaar worden beëindigd en houdt het lidmaatschap op te bestaan.

 

9.4       Costa behoudt zich het uitsluitende recht voor om naar eigen goedvinden Leden zonder enige kennisgeving uit de Club te zetten als zij de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleven en/of als hun gedrag niet strookt met de algemene voorwaarden, de wetgeving of de algemene voorwaarden van Costa en in het bijzonder als zij gedrag vertonen zoals bedoeld in artikel 11 van de bovengenoemde algemene voorwaarden en als zij bovendien gedrag vertonen dat de reputatie van Costa schade kan berokkenen of als zij hun status van Lid of documenten ter bevestiging van hun lidmaatschap trachten te gebruiken op een manier die niet in de algemene voorwaarden is vastgesteld. In geval van uitsluiting en/of sluiting van de rekening worden alle punten die tot op dat ogenblik verdiend zijn en de bijbehorende privileges onmiddellijk afgenomen. Costa Cruises behoudt zich ook het recht voor om deelname aan het programma te weigeren voor iedere persoon die niet aan de vereisten van deze algemene voorwaarden voldoet.

 

9.5       Het Lid is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie waarover Costa beschikt correct en actueel is.

 

9.6       Het Lid heeft het recht om zijn lidmaatschap van het Club-programma te allen tijde te beëindigen. In dit geval moet het Lid Costa hiervan op de hoogte brengen met een aangetekende brief aan COSTA CROCIERE S.p.A - Service Costa Club, 40 rue Belliard – 1040 Bruxelles – Belgique of door middel van een e-mail naar costaclub@be.costa.it waarbij hij een kopie van zijn identiteitsbewijs voegt. In dat geval wordt er een e-mail ter bevestiging van de annulering naar het e-mailadres van het Lid gestuurd.

           

9.7       In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden en de Club geldt uitsluitend het Italiaanse recht.

 

Art. 10 – Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

 

10.1     Costa Crociere S.p.A. (hierna genoemd “Costa Cruises”), als gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna genoemd de “AVG”), biedt de volgende informatie betreffende de verwerking van de persoonsgegevens die u (hierna genoemd “Lid”), als gegevenssubject, hebt verstrekt bij het inschrijven voor Programma Costa Club [Costa Club-programma] (hierna genoemd het “Programma”). Bovenstaande informatie is eveneens beschikbaar in het gedeelte “Privacy” van de website www.costaclub.nl en aan boord aan het onthaal en aan de Hospitality Service Desk.

Deze kennisgeving heeft betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid:

a)     die werden aangeleverd bij het inschrijven voor het Programma via een van de Club-registratiekanalen;

b)     die werden verzameld tijdens het gewone Clubbeheer (bijv. totale onkosten aan boord, type van reeds gemaakte cruises enz.);

 

10.2     Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking. De persoonsgegevens van een Lid worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

a)     Doeleinden met betrekking tot het Programma voor het beheren van de deelname van een Lid aan het Costa Club-programma en meer bepaald voor:

                          i.      het toewijzen van punten en andere voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van het Costa Club-programma aan een Lid;

                        ii.       het Lid in de mogelijkheid te stellen om te genieten van de Privileges vermeld in art. 8.1 van deze Algemene voorwaarden;

                      iii.      het beheren van de aspecten die verband houden met de status als houder van een Costa Club-kaart;

                       iv.      het verlenen van de relevante verbonden diensten, overeenkomstig de procedures die in deze Algemene voorwaarden zijn voorzien;

                        v.       het verstrekken van relevante bedrijfsmededelingen aan personen met de Ledenstatus en van de voordelen van het Programma.

In het bijzonder kan Costa Cruises het e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of postadres gebruiken dat werd vermeld bij registratie voor de Costa Club of tijdens deelname aan het programma.

b)    Versturen van e-mail en informatie of reclame met betrekking tot Costa Club.

De wettelijke basis betreffende de verwerking is het legitieme belang van Costa om ervoor te zorgen dat klanten altijd op de hoogte zijn over initiatieven met betrekking tot de Club.

Leden mogen echter op elk moment vragen om de hierboven vermelde informatie niet langer te ontvangen door te klikken op de link die is opgenomen in elke communicatie verzonden door Costa.

Dergelijk verzoek heeft geen gevolgen voor het verzenden van communicatie voor marketingdoeleinden die hieronder onder d) worden besproken, op voorwaarde dat het Lid hiervoor expliciet de toelating heeft gegeven.

c)     Om statistische redenen. De persoonsinformatie van het Lid wordt ook verwerkt om te komen tot geanonimiseerde statistische informatie met betrekking tot de activiteiten van Costa Cruises in het kader van de Costa Club. In dit geval is de instemming van het Lid niet vereist vermits de betreffende verwerking uitsluitend geanonimiseerde gegevens bevat.

d)    Om marketingdoeleinden waaronder promotieactiviteiten betreffende producten en/of services van Costa Cruises, externe commerciële partijen van Costa of andere bedrijven uit de Carnival-groep waartoe Costa Cruises behoort (ook wel directe en indirecte marketing genoemd). In het bijzonder kan de informatie van Leden worden gebruikt of verwerkt om automatische communicaties te sturen (e-mail, fax, tekst, instant messaging apps, enz.) en om niet geautomatiseerde communicaties te sturen (gewone briefwisseling, telefoon met een operator, enz.).

Deze verwerking voor marketingdoeleinden mag alleen gebeuren mits de specifieke en expliciete instemming van het Lid, wat tegelijk ook de wettelijke basis vormt voor dergelijke verwerking die het Lid op elk moment kan intrekken.

e)     Om profilingdoeleinden door gebruik van elektronische hulpmiddelen om de keuzes van de klant en zijn consumptiegewoontes te analyseren en voor marktonderzoek teneinde het serviceaanbod en de commerciële informatie van het dienstaanbod van Costa Cruises te verbeteren en beter af te stemmen op de interesse van de Leden.

Verwerking om profilingredenen is alleen toegelaten mits de specifieke en expliciete instemming van het Lid, wat tegelijk ook de wettelijke basis vormt voor dergelijke verwerking die het Lid op elk moment kan intrekken. Het aanleveren van gegevens in de profilingdatabase is dan ook volledig optioneel. 

f)      Het beheer van klachten, bezwaren, wettelijke geschillen en/of transacties. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens voor bovenstaand doel is het nastreven van het legitieme belang vanwege Costa en/of derde partijen (zoals in het geval van geschillen) die, overeenkomstig de inschatting van Costa, geen inbreuk betekent op de rechten van een Lid.

 

g)     Doelstellingen die te maken hebben met het vervullen van de wettelijke verplichtingen, regelgeving, nationale en EU-normen en regels ingesteld door de overheden daartoe gemachtigd door de wet. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens voor dit doel is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en normen van toepassing voor Costa.

 

Aard van gegevensverstrekking en gevolgen van een weigering. De verstrekking van persoonsgegevens die vereist zijn bij de inschrijving voor het Costa Club-programma en gemarkeerd zijn door een asterisk (*) is verplicht voor volledige deelname aan het Programma, voor verbonden initiatieven en voor naleving van de wetgeving. Elke weigering om de gevraagde persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken, ook tijdens de uitvoering van het Programma, kan ervoor zorgen dat Costa Cruises en derde bedrijven binnen het Programma geen services kunnen aanbieden die de verplichtingen van het Programma volledig of correct uitvoeren.

De verstrekking van persoonsgegevens die niet gemarkeerd zijn met een asterisk (*) is daarentegen facultatief en het niet verstrekken van deze persoonsgegevens heeft geen gevolgen voor de inschrijving voor en deelname aan het Programma door een Lid.

Ten slotte heeft elk Lid het recht om vrij zijn instemming te geven, dat ze ook op elk moment weer kunnen intrekken, voor andere marketing- of profilingredenen dan hierboven vermeld. Het gebrek aan of de daaropvolgende intrekking van deze instemming zal geen enkele invloed hebben op de deelname van het Lid in het Costa Club-programma.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens. Gegevens worden niet openbaar gemaakt, behalve in die gevallen waarin openbaarmaking wettelijk verplicht is of uitdrukkelijk is toegestaan door een Lid. De gegevens van een Lid kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden openbaar worden gemaakt aan de volgende categorieën personen en entiteiten:

 i.        interne medewerkers van Costa Cruises, die expliciet zijn aangesteld als gegevensverwerkers;

ii.        bedrijven die deel uitmaken van de Group, ook als deze in het buitenland gevestigd zijn;

iii.        personen, bedrijven, verenigingen of professionele bedrijven die services of advies of consultancy services aanbieden aan Costa Cruises (bijv. beëdigde accountants, advocaten, belastingadviseurs, auditors en consultants binnen auditactiviteiten of due diligence enz.);

iv.        personen, bedrijven of agentschappen die marketingservices en analyse- of consultingactiviteiten aanbieden aan Costa Cruises;

v.        personen en entiteiten van wie het recht op toegang tot gegevens is erkend op grond van bepalingen van de wet of secundaire wetgeving of door autoriteiten gegeven opdrachten voor wettelijk toegestane doeleinden.

Bovenstaande partijen zullen de gegevens verwerken afhankelijk van de omstandigheden als autonome gegevensverwerkers of als data processors

De lijst van de personen en entiteiten waaraan gegevens bekend zijn gemaakt, kunnen bij het Bedrijf of bij de Data Protection Officer worden opgevraagd op het volgende adres: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, no. 48, 16121 Genua.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. De persoonsgegevens van een Lid kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden worden doorgegeven aan andere bedrijven in landen buiten de Europese Unie.

Telkens wanneer gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, zullen deze landen een passend niveau van bescherming verzekeren, op basis van een specifiek besluit van de Europese Commissie of als alternatief zal de ontvanger een contractuele verplichting hebben om gegevens te beschermen door een passend niveau van bescherming te gebruiken dat vergelijkbaar is met het niveau van bescherming dat in het kader van de AVG wordt voorzien.

Bewaring van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en vervolgens werden verwerkt. Persoonsgegevens worden met name bewaard voor de volledige duur van het Programma en de daaropvolgende edities en voor een daaropvolgende periode:

                           i.        binnen de door de geldende wetgeving vastgestelde termijnen;

                          ii.        binnen de door de secundaire wetgeving vastgestelde termijnen waarin gegevens moeten worden bewaard (bijvoorbeeld belastingaangiften);

                         iii.        noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van de gegevensbeheerder in geval van geschillen betreffende de uitvoering;

                         iv.        na het verstrijken van de termijn of bij beëindiging op grond van de verjaringstermijn van de rechten van het Lid.

Bovendien worden de persoonsgegevens, die worden gebruikt om commerciële en promotionele e-mails te versturen met betrekking tot de Costa Club bewaard, tenzij de Leden hiertegen bezwaar aantekenen.

De verwerkte Ledengegevens voor marketingdoeleinden op basis van hun expliciete en specifieke instemming zullen worden bewaard:

i. vijf (5) jaar vanaf het moment van de expliciete instemming, als het Lid geen enkele Costa-cruise koopt in deze periode.

ii. tien (10) jaar vanaf het moment van de expliciete instemming, als het lid een of meerdere Costa-cruises koopt.

Persoonsgegevens die voor profilering worden verzameld en verwerkt, worden maximaal tien (10) jaar bewaard, waarna ze automatisch worden gewist en permanent anoniem worden gemaakt.

Gegevensbeheerder. De Gegevensbeheerder is Costa Crociere S.p.A., met adres in Genua, Piazza Piccapietra, 48.

Data Protection Officer. U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) op het volgende adres: privacy@costa.it en/of via Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, Genua.

Rechten van de Leden. Overeenkomstig artikel 15 en 22 van de AVG heeft een Lid te allen tijde het recht om:

a)     toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens;

b)     te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens aan te passen;

c)     de toestemming voor het gebruik en de verspreiding van zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken;

d)     te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te wissen;

e)     het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, alsook het recht om deze gegevens aan een andere gegevensbeheerder te verzenden;

f)      zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketing- of profileringsdoeleinden;

g)     restrictie te bekomen op de verwerking van persoonsgegevens;

h)     een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

i)      een kennisgeving te ontvangen wanneer er sprake is van een inbreuk op persoonsgegevens;

j)      informatie aan te vragen over:

                           i.de doeleinden van de verwerking;

                         ii.de categorieën van persoonsgegevens;

                       iii.de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens werden of zullen worden verstrekt, met name wanneer gegevens werden of zullen worden verstrekt aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties en het bestaan van passende garanties;

                       iv.de periode waarin de persoonsgegevens worden bewaard;

                         v.indien de gegevens niet verzameld zijn via het gegevenssubject, alle informatie over de herkomst ervan.

Een Lid kan zich te allen tijde verzetten tegen het verzenden van kennisgevingen in verband met deelname aan het Programma, marketingactiviteiten en/of profilering, door onderaan de ontvangen e-mail te klikken op de link “uitschrijven” of door een desbetreffend verzoek te sturen naar de hierboven vermelde adressen.

Een Lid kan deze rechten uitoefenen en/of meer informatie verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens door een verzoek te verzenden:

- via e-mail naar: privacy@costa.it

- via de post gericht aan Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van de Data Protection Officer.

Algemene voorwaarden