INSURANCES EUROP ASSISTANCE S.p.A.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

  EARLY BOOKING
Alleen voor boekingen die meer dan 60 dagen voor vertrek zijn bevestigd
MULTIRISCO BASE
COSTA RELAX
(Covid-19)
Annulering Elke reden ** (niet voor Covid-19 en enkele beperkingen) Als gevolg van ziekte, ongeval en overlijden van de verzekerde of een familielid en andere gevallen volgens de polis

Annulering voor Covid
Costa Crociere past geen annuleringskosten toe in geval van positiviteit op Covid-19
Plafonds voor medische kosten (aan boord of aan wal) 58.200 €
58.200 €
5.000 € met betrekking tot Covid-19
5.000 € niet gerelateerd aan Covid-19
Blessures tijdens excursies aan wal


Verlenging van het verblijf / quarantainekosten ✓ tot 150 € per dag per verzekeringsclaim, max 15 dagen
Ongevallen terugkeer naar huis

✓ tot 10000€ per boeking
Terugbetaling van reserveringskosten voor de onderbreking van de cruise

Vergoeding voor ziekenhuisopname binnen 15 dagen na de vaartocht (indien voor ten minste 7 dagen)

✓ 1.000 € forfaitair per verzekeringsclaim
Bagage en basisbenodigdheden

Hulp aan huis

Andere diensten: autobijstand - rechtsbijstand - wettelijke aansprakelijkheid - vertraging van het vliegtuig - bijstand aan familieleden
Sommige van hen
 
Beschikbaar bij de tarieven:
Deluxe en Total Comfort Basic Alle
Alle
Bestemmingen
Alle
Alle
Alle Alle, behalve World Cruises en Grand Cruises
Cruise periodes
Alle
Alle Alle tot 30/11/2022
Premium
vanaf 39 €*
vanaf 49 €*
vanaf 32 €*
22 €
Inkoop
Aankoopcontext voor de cruise
Aankoopcontext voor de cruise
Aankoopcontext voor de cruise
Aankoop tot de dag voor vertrek (indien stand alone en niet gecombineerd met Early Booking of Multirisks Base)
* de verzekeringspremie zal overeenkomen met die van de overeenkomstige "Travel Value" laag
** VERZEKERING VAN DE VERZEKERING: er moet in ieder geval een objectieve reden zijn die het onmogelijk maakt om aan de reis deel te nemen en deze reden moet bij de opening van het schadegeval bekend worden gemaakt, ook voor de berekening van de voorschotten in rekening-courant. De polis voorziet niet in de verplichting om ontvangstbewijzen te sturen, behalve in het geval van een ziekenhuisopname of overlijden. Europ Assistance behoudt zich echter het recht voor om verdere documentatie te vragen die nuttig is voor het onderzoek en de verificatie van de zaak.
Er zijn enkele GEMEENSCHAPPELIJKE EXCLUSIES (Geldig voor alle garanties) van de polis en Europ Assistance vergoedt niet in het geval van:
a. faillissement van de vervoerder of een andere leverancier;
b. epidemieën met pandemische kenmerken (verklaard door de WHO), die zo ernstig en virulent zijn dat ze een hoog sterftecijfer met zich meebrengen of beperkende maatregelen vereisen om het risico van overdracht op de burgerbevolking te beperken. Bij wijze van niet-limitatief voorbeeld: sluiting van scholen en openbare ruimten, beperking van het openbaar vervoer in de stad, beperking tot het luchtvervoer;
c. quarantaines;
d. niet-medische oorzaken, die de Verzekerde op het moment van de boeking bekend zijn;
e. borgsommen en/of voorschotten die niet gerechtvaardigd zijn op grond van strafrechtelijke belastingdocumenten.
Verzekeringsproducten van Europ Assistance Italia S.p.A.
Korte communicatie van informatieve aard, we nodigen u uit om de gedetailleerde verzekeringsvoorwaarden te lezen die beschikbaar zijn aan de Costa extra.


IPID Informatie Document

Verzekeringen