Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Costa Cruises S.p.A. (hierna ook 'Costa Cruises '), in de hoedanigheid van gegevenscontroller, op grond van art. 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 (hierna de 'AVG') biedt de volgende informatie over de verwerking van persoonsgegevens die u, als geïnteresseerde partij, aan ons hebt verstrekt:

 1. om het toeristische pakket aan te schaffen;
 2. in het kader van de cruise (d.w.z. kopen);
 3. om u te registreren op de website en/of app van Costa Cruises of om de formulieren op de website van Costa Cruises in te vullen.

Doel en juridische basis van de verwerking.

Verder kunnen de gegevens die u heeft ingediend ook persoonsgegevens bevatten die door de code en door de AVG als 'persoonlijk' worden gedefinieerd. Vertrouwelijke gegevens/informatie worden/wordt verwerkt volgens de volgende doeleinden en alleen met uw toestemming.

 

a) doeleinden met betrekking tot de contractuele prestaties. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de verplichtingen uit hoofde van het contract inzake de aankoop van het pakket, zodat Costa Cruises voor optimale prestaties kan zorgen, met name om:

 1. de contractuele relatie tussen u en Costa Cruises aan te gaan, te beheren en uit te voeren;
 2. te reageren op uw verzoeken;
 3. communicatie te leveren over belangrijke informatie over het gekochte rondleidingenpakket (bijv. wijzigingen in de contractvoorwaarden enz.);
 4. functionele activiteiten te implementeren om de reis comfortabeler te maken en om ervoor te zorgen dat een hoge kwaliteit van entertainment aan boord van schepen (bijv. feesten, foto's en video's, spelletjes enz.) wordt gewaarborgd. Wees u er daarnaast van bewust dat u met betrekking tot de foto's en video's die worden gemaakt door de fotografen op onze schepen die voor een onvergetelijke reiservaring zorgen uw wensen bij de Photoshops kenbaar kunt maken als u niet wilt worden betrokken bij de video's/foto's of als u niet wilt dat uw foto's worden weergegeven in de Photoshop. Foto's worden alleen verwijderd op uw verzoek.

b) doel van de betreffende wetgeving, gezondheid en veiligheid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 1. het implementeren van wettelijke verplichtingen, regelgeving, nationale en maatschappelijke normen die voortvloeien uit de bepalingen die zijn vastgesteld door de autoriteiten die gemachtigd zijn door de wet;
 2. het vaststellen, uitoefenen en/of verdedigen van een juridische eis van Costa Cruises;
 3. het garanderen van medische zorg tijdens de cruise.
 4. het voldoen aan de vereisten van de CLIA Association en USPHS.

c) doeleinden met betrekking tot bedrijfsvoering en statistieken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden die zijn gerelateerd aan of met betrekking tot de activiteit die wordt uitgevoerd door Costa Cruises en voor de verwerking ervan voor de productie van anonieme statistieken en marktonderzoek.

 

d) doeleinden. Bovendien worden, als u uitdrukkelijk toestemming geeft, uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Marketingdoeleindenwaaronder:
  1. promotionele activiteiten door Costa Cruises, bedrijven van de Carnival Corporation Group & PLC (hierna 'Groep'), ook in het buitenland, en/of zakelijke partners, uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden (bijv. e-mail, sms, applicaties voor instant messaging, enz.) en niet-geautomatiseerde methoden (bijv. post, telefoon met operator, enz.). In het bijzonder kan Costa Cruises uw e-mailadres, dat u hebt opgegeven op het moment van aankoop van het pakket, gebruiken voor het verzenden van informatie en promotionele communicatie met betrekking tot diensten en vergelijkbare producten die worden aangeboden door Costa Cruises en de Groep en/of zakelijke partners zonder uw toestemming, op voorwaarde dat u geen bezwaar hebt tegen dergelijk gebruik.

   Bedrijven van de Carnival Group zijn: Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Cruises S.p.A. (AIDA en Costa), Holland America Line N.V., vennoot van Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line en Seabourn) Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P & Of Australië en Cunard), SeaVacations Limited (CCL-bedrijf in het VK).

   De zakenpartners behoren tot de volgende bedrijfstakken:
   1. toerisme;
   2. luchtvaartmaatschappijen/transportdiensten;
   3. reisbureaus;
   4. verzekering:
  2. profileringsactiviteiten of een analyse van uw reisvoorkeuren en marktonderzoek ter verbetering van de levering van commerciële diensten en informatie die wordt aangeboden door Costa Cruises en om ze beter op uw interesses te laten aansluiten. Deze taak kan ook worden uitgevoerd met behulp van klanttevredenheidsonderzoeken en/of via profileringscookies die worden gebruikt tijdens uw bezoek aan Costa-sites.

 2. Doelstellingen voor het verstrekken van aanvullende diensten, waaronder:
  1. registratie op websites (bijv. MyCosta) en digitale platforms om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op de portal en inhoud die gereserveerd is voor geregistreerde gebruikers, en om u te voorzien van een gepersonaliseerde vakantie (bijv. voor de aankoop van wellness-pakketten, drankenpakketten, spabehandelingen, foto's en geschenken exclusief bij Costa, partijen enz.).

Verwerking voor marketingdoeleinden (zowel voor promotionele activiteiten en profilering) zal alleen plaatsvinden met uw toestemming.

 

Verstrekking van gegevens en gevolgen van weigering.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is optioneel, maar, in afwezigheid van de verplichte gegevens voor de doeleinden vermeld in de punten a) en b), zullen de gevraagde diensten of delen daarvan niet worden uitgevoerd en zult u niet profiteren van de kansen die hierboven zijn genoemd.

De verstrekking van optionele gegevens stelt Costa Cruises in staat om de verleende diensten te verbeteren om ze effectiever aan de individuele belangen van haar passagiers aan te passen.

Het verstrekken van gevoelige persoonlijke informatie/gegevens is vrijwillig; maar in afwezigheid van een dergelijke toestemming is het mogelijk dat Costa Cruises niet in staat is om te voldoen aan bepaalde contractuele verplichtingen en om de benodigde medische zorg te garanderen.

 

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven. Uw gegevens kunnen uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden worden doorgegeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

 

 • Intern personeel bij Costa Cruises in de hoedanigheid van gegevensbeheerders of personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking;
 • Bedrijven die tot dezelfde zakelijke Costa Cruises-groep behoren, ook in het buitenland;
 • Leveranciers en/of licentiehouders van Costa Cruises die de   benodigde diensten tijdens de cruise (bijv. havenagenten,  amusement, enz.) leveren, zowel aan boord als aan land;
 • Personen, bedrijven, organisaties of professionele bureaus die diensten of activiteiten met betrekking tot ondersteuning en advies voor Costa Cruises leveren voor de beveiliging van zijn eigen rechten (bijv. accountants, artsen, advocaten, belastingadviseurs, consultants in de auditwerkzaamheden of due diligence, enz.);
 • Individuele personen, bedrijven of instanties die marketingbeheer of adviesdiensten aan Costa Cruises leveren;
 • Personen waarvoor het recht op toegang tot uw gegevens is erkend door de wet, secundaire wetgeving of regelgeving die is uitgegeven door autoriteiten die gemachtigd zijn door de wet, inclusief de havenautoriteiten van plaatsen van ontscheping.

 

De lijst van personen aan wie de gegevens worden vrijgegeven is beschikbaar bij het bedrijf op het volgende adres: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra,nr. 48, 16121 Genua, ter attentie van: De Functionaris voor gegevensbescherming.

 

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar andere bedrijven die deel uitmaken (of niet) van de Europese Unie, altijd voor de hierboven beschreven doeleinden.

In het geval van een overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Unie, zullen die landen een adequaat niveau van bescherming garanderen op basis van een bepaalde regulering van de Europese Commissie, of de ontvanger zal contractueel worden verplicht om een adequaat niveau van bescherming te garanderen die vergelijkbaar is met die in de AVG.

 

Het bewaren van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die maximaal nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en vervolgens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden bewaard voor de hele duur van het contract dat door u is afgesloten en ook voor een daaropvolgende periode:

 1. Binnen de duur zoals door de geldende wetgeving is bepaald;
 2. Binnen de duur zoals door de secundaire wetgeving is bepaald die ook het bewaren van gegevens (bijv. belastingteruggave) bepaalt;
 3. Binnen de periode die nodig is voor het beschermen van de rechten van de betrokkene in het geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de service.

Foto's/afbeeldingen en audio/video die verkregen is bij evenementen en tentoonstellingen worden bewaard voor de duur van de cruise en zullen dan worden vernietigd;

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor profilering worden gedurende een periode van maximaal tien (10) jaar bewaard, waarna ze automatisch worden vernietigd of permanent anoniem worden gemaakt.

 

Gegevensbeheerder en gegevensverwerkers.

De gegevensbeheerder is Costa Crociere S.p.A. gevestigd in Genua, Piazza Piccapietra, nr. 48.  
 

Functionaris voor gegevensbescherming.

Met de functionaris voor gegevensbescherming kan als volgt contact worden opgenomen: privacy@costa.it  of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, nr. 48, 16121 Genua.

 

De rechten van de betrokkene.

Op grond van art. 15 en 22 van de AVG hebt u het recht om op elk moment, ook met betrekking tot profileringsactiviteiten, om:

 1. toegang tot uw persoonsgegevens te eisen;
 2. te vragen om correctie van uw persoonsgegevens;
 3. toestemming in te trekken voor het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment;
 4. te verzoeken om de verwijdering van uw persoonsgegevens;
 5. uw persoonsgegevens te krijgen en uw persoonsgegevens naar een andere beheerder te sturen in een gestructureerde, veelgebruikte indeling die kan worden gelezen door een geautomatiseerd hulpmiddel;
 6. bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, ook voor marketing of profilering;
 7. beperkingen te verkrijgen voor het gebruik van uw persoonsgegevens;
 8. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 9. een kennisgeving te ontvangen in het geval van een schending van de persoonsgegevens;
 10. om informatie te verzoeken over:

  1. de doeleinden van de verwerking,
  2. de categorieën van persoonsgegevens;
  3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder wanneer gegevens worden overgedragen aan ontvangers in derdewereldlanden of internationale organisaties, en het bestaan van adequate beveiliging;
  4. de maximale bewaarperiode van gegevens;
  5. alle beschikbare informatie over de herkomst als de gegevens niet verzameld zijn van de betrokkene.
 11.  

U kunt zich op elk moment verzetten tegen het verzenden van communicatie met betrekking tot marketing en profilering door 'uitschrijven' aan te klikken onderaan de e-mail die u hebt ontvangen of door een verzoek in te dienen bij de adressen hieronder.

U kunt deze rechten uitoefenen en/of meer informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen:

- per e-mail naar privacy@costa.it  of Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

 

CostaClub

 

Costa CruisesS.p.A. (hierna ook 'Costa Cruises'), in de hoedanigheid van gegevenscontroller, op grond van art. 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 (hierna de 'AVG') biedt de volgende informatie over de verwerking van de persoonsgegevens die u (het ' Lid '), als belanghebbende partij, aan ons heeft verstrekt om lid te worden van de CostaClub (hierna het 'Programma'). Dit beleid is van toepassing op de verstrekte gegevens door het Lid:

 1. tijdens het abonnement op het programma via elk kanaal;
 2. tijdens de registratie op de website en/of app van Costa Cruises;
 3. tijdens het normale beheer van de Club (bijv. totale uitgaven aan boord, type cruises enz.);
 4. in het kader van de cruise.

Doel en juridische basis van verwerking. De persoonsgegevens van een lid worden verwerkt  voor de volgende doeleinden.

 1. Doeleinden met betrekking tot het programma, voor het beheren van deelname van het lid aan het CostaClub-programma en met name:
  1. het toekennen van de punten aan het lid en de andere voordelen toegekend door het CostaClub-lidmaatschap;
  2. het beheren van aspecten van eigendom van de CostaClub Card;
  3. het bieden van overeenkomstige diensten conform de procedures beschreven in deze verordening;
  4. het informeren van leden over bedrijfsinformatie over voordelen van het programma. In het bijzonder kan Costa Cruises gebruikmaken van het e-mailadres van het Lid dat opgegeven is tijdens de registratie voor de CostaClub of in de loop van deelname aan het programma om informatie te verzenden en promotionele communicatie met betrekking tot de Club en de aanbiedingen.

 2. Statistische doeleinden, in een anonieme en geaggregeerde vorm.

 3. Marketingdoeleinden, waaronder:
  1. promotionele activiteiten voor de goederen en diensten van Costa Cruises en aangesloten bedrijven of dochterondernemingen van de Carnival Corporation Group &PLC (de 'Carnival Group') en/of zakelijke partners, ook in het buitenland.  In het bijzonder kunnen de gegevens van het Lid worden verwerkt voor het verzenden van communicatie, zowel door gebruik van geautomatiseerde methoden (e-mail, fax, sms, applicaties voor instant messaging, enz.) als niet-geautomatiseerde methoden (bijv. post, telefoon met operator, enz.).
   Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA en Costa), Holland America Line N.V., vennoot van Cruiseport Curaçao C.V. (Holland America Line en Seabourn) Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P & Of Australië en Cunard), SeaVacations Limited (CCL-bedrijf in het VK).

   De partnervermeldingen behoren tot de volgende commerciële categorieën:
   1. a) toerisme;
   2. luchtvaartmaatschappijen/transportdiensten;
   3. c) reisbureaus;
   4. verzekering:
  2. profilingsactiviteiten of analyse van uw reisvoorkeuren en marktonderzoek ter verbetering van de levering van commerciële diensten en informatie die aangeboden wordt door Costa Cruises, om ze effectiever toe te spitsen op de interesses van het lid. Deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van de persoonsgegevens die verzameld zijn tijdens de cruise. Deze taak kan ook worden uitgevoerd via tevredenheidsenquêtes en/of via profileringscookies die worden gebruikt tijdens uw bezoek aan websites van Costa.

Verwerking voor marketingdoeleinden (zowel voor promotionele activiteiten als profilering) kan alleen plaatsvinden met toestemming van het Lid.

 

Verstrekking van gegevens en gevolgen van weigering. Het verstrekken van persoonsgegevens waarom wordt verzocht op het moment van inschrijving voor het CostaClub-programma en gemarkeerd met een asterisk (*) is verplicht voor volledige deelname aan het programma zelf, gerelateerde initiatieven en voor het uitvoeren van de bijbehorende verplichtingen. Weigering om de verzochte persoonsgegevens te verstrekken, hetzij geheel of gedeeltelijk, ook tijdens de uitvoering van het programma, maakt het onmogelijk voor Costa Cruises en de bedrijven die diensten voor het programma leveren, om de verplichtingen die voortvloeien uit het programma op de juiste manier uit te voeren.

Het verstrekken van persoonsgegevens die niet gemarkeerd zijn met een asterisk (*) is optioneel en de afwezigheid ervan heeft geen gevolgen voor het lidmaatschap van het Lid en zijn of haar deelname aan het programma.

Het Lid heeft het recht om zijn of haar keuze kenbaar te maken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waarbij hij of zij voor elk doel duidelijk aan moet geven wat hij/zij wil.

 

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens. De gegevens worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven, behalve waar openbaarmaking bij wet verplicht is of bij uitdrukkelijke toestemming van het Lid. Uw gegevens kunnen uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden worden doorgegeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

 1. Intern personeel bij Costa Cruises in de hoedanigheid van gegevensbeheerders of personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking;
 2. Bedrijven van de Groep die ook in het buitenland gevestigd zijn;
 3. Personen, bedrijven, organisaties of professionele bureaus die diensten of activiteiten met betrekking tot ondersteuning en advies voor Costa Cruises leveren voor de beveiliging van zijn eigen rechten (bijv. accountants, artsen, advocaten, belastingadviseurs, consultants in de auditwerkzaamheden of due diligence, enz.);
 4. Personen, bedrijven of instanties die diensten verlenen op het gebied van marketingbeheer of advies aan Costa Cruises;
 5. Personen aan wie de capaciteit om toegang te krijgen tot de gegevens wordt erkend door de wet en secundaire wetgeving of regelgeving die is uitgegeven door autoriteiten die gemachtigd zijn door de wet.

De lijst van personen aan wie de gegevens worden vrijgegeven is beschikbaar bij het bedrijf op het volgende adres: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra,nr. 48, 16121 Genua, ter attentie van: De functionaris voor gegevensbescherming.

 

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar andere bedrijven die deel uitmaken (of niet) van de Europese Unie, altijd voor de hierboven beschreven doeleinden.

In het geval van een overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Unie, zullen die landen een adequaat niveau van bescherming garanderen op basis van een bepaalde regulering van de Europese Commissie, of de ontvanger zal contractueel worden verplicht om een adequaat niveau van bescherming te garanderen die vergelijkbaar is met die in de AVG.

 

Het bewaren van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die maximaal nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en vervolgens worden verwerkt. In het bijzonder worden persoonsgegevens bewaard voor de volledige duur van het programma en de volgende edities en ook gedurende een langere periode:

 1. binnen de gestelde termijnen door de geldende regelgeving;
 2. binnen de gestelde termijnen door de secundaire wetgeving die ook het bewaren van gegevens vereist (bijvoorbeeld belastingteruggave);
 3. binnen de periode die nodig is ter bescherming van de rechten van de betrokkene in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de dienst;
 4. bij verlopen of beëindigen in overeenstemming met de beperkingsstatuten over de rechten van Leden.

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor profilering worden gedurende een periode van maximaal tien (10) jaar bewaard, waarna ze automatisch worden vernietigd of permanent anoniem worden gemaakt.

 

Gegevensbeheerder en gegevensverwerkers. De gegevensbeheerder is Costa Crociere S.p.A., en bevindt zich in Genua, Piazza Piccapietra 48.

 

Functionaris voor gegevensbescherming. Met de functionaris voor gegevensbescherming kan als volgt contact worden opgenomen: privacy@costa.it en/of bij Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, Genoa  

 

De rechten van leden. Op grond van art. 15 en 22 van de AVG hebt u als lid het recht, op elk moment, om:

 1. toegang tot uw persoonsgegevens te eisen;
 2. te vragen om correctie van uw persoonsgegevens;
 3. toestemming in te trekken voor het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment;
 4. te verzoeken om de verwijdering van uw persoonsgegevens;
 5. uw persoonsgegevens te krijgen en uw persoonsgegevens naar een andere beheerder te sturen in een gestructureerde, veelgebruikte indeling die kan worden gelezen door een geautomatiseerd hulpmiddel;
 6. bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, ook voor marketing of profilering;
 7. beperkingen te verkrijgen voor het gebruik van uw persoonsgegevens;
 8. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 9. een kennisgeving te ontvangen in het geval van een schending van de persoonsgegevens;
 10. om informatie te verzoeken over:

   

  1. de doeleinden van de verwerking,
  2. de categorieën van persoonsgegevens;
  3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder wanneer gegevens worden overgedragen aan ontvangers in derdewereldlanden of internationale organisaties, en het bestaan van adequate beveiliging;
  4. de maximale bewaarperiode van gegevens;
  5. alle beschikbare informatie over de herkomst als de gegevens niet verzameld zijn van de betrokkene.

De aandeelhouder kan op elk moment het verzenden van communicatie verbieden in verband met deelname aan het programma, marketing- en/of profilering door te klikken op 'Afmelden' onderaan de e-mail die u hebt ontvangen of door een verzoek in te dienen bij een van de onderstaande adressen.

 

U kunt deze rechten uitoefenen en/of meer informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen:

 

- per e-mail naar privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

Cookiebeleid

"Cookietechnologie" wordt gebruikt voor het verkrijgen van informatie over de ervaring op onze website en om bepaalde diensten uit te voeren die de gebruiker op onze pagina's moet herkennen.

Wat zijn cookies?

Een "cookie" is een stukje informatie die verzonden wordt door een server naar een webbrowser en de server in staat stelt om informatie te verkrijgen van de browser en vice versa. De cookie helpt de website om uw apparaat te herkennen wanneer u de website opnieuw bezoekt. Cookies hebben veel functies. Ze kunnen ons bijvoorbeeld helpen om uw gebruikersnaam en voorkeuren te onthouden, de prestaties van onze website te analyseren en ons in staat stellen om content aan te bevelen waarvan wij denken dat het interessant voor u kan zijn.

Onze cookies zijn normaal gesproken anoniem en worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. First-party cookies zijn verbonden met de domeinnaam van de pagina die u bezoekt en maken de identificatie mogelijk van de persoon door middel van een referentie met onze database, en kan alleen worden toegewezen als de gebruiker er uitdrukkelijk om verzoekt en binnen het toepassingsgebied van hun directe identificatie voor toegang tot beperkte gebieden van de website zonder dat gebruikers hun gebruikersnaam en wachtwoord steeds moeten invullen. Uw identiteit wordt nooit, in geen enkel geval, rechtstreeks opgenomen in een cookie en kan niet worden onderschept.

Elke keer dat u de website bezoekt, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van een cookie, registreren wij uw type browser, besturingssysteem, de host, URL en informatie over de opgevraagde pagina. Deze gegevens kunnen dan worden gebruikt in een geaggregeerde en anonieme vorm voor het uitvoeren van een statistische analyse op het gebruik van de website.

 

Bron

Domeinnaam cookie

Soorten cookies

Cookiebeleid

Doelgroep

Retargeting

Conversies

Google Analytics

google-analytics.com

S​tatistische, Profilering

Klik hier

 

 

X

Google

googleadservices

S​tatistische, Profilering

Klik hier

X

X

X

Google (DCM/DV360)

doubleclick.net

Statistische, Profilering

Klik hier

Klik hier

Klik hier

X

X

X

Facebook

facebook.com

S​tatistische, Profilering

Klik hier

X

X

X

Criteo

criteo.com

S​tatistische, Profilering

Klik hier

 

X

X

Adobe Target/Test en Doel

adobetag.com

S​tatistische, Profilering

Klik hier

X

 

X

Adobe Analytics

.costacruise.com

S​tatistische, Profilering

Klik hier

Klik hier

X

X

X

Adobe Audience Manager

demdex

S​tatistische, Profilering

Klik hier

Klik hier

X

X

X

 

 

Verder zijn pixelcookies geïnstalleerd vanaf de bronnen die vermeld staan in bovenstaande tabel, waarmee Costa Cruises in staat wordt gesteld om de conversies te controleren die op de website voorkomen als gevolg van de advertenties op verschillende bronnen. Als Costa bijvoorbeeld de aanloop naar een bepaalde campagne op Facebook in de gaten wil houden, laat de cookie aan Facebook weten wanneer een gebruiker zich heeft aangemeld voor een bepaalde campagne op de website van Costa. Facebook vergelijkt het conversie-evenement met de groep mensen aan wie de advertentie is getoond of die erop hebben geklikt om Costa nuttige informatie te verstrekken om inzicht te krijgen in de ROI voor de advertentie-uitgaven. Costa maakt ook gebruik van deze cookie voor profilering van de persoon, maar enkel voor statistische doeleinden.

 

Wat gebeurt er met cookies die zijn gedownload in het verleden?

We lezen of schrijven cookies alleen op basis van het voorkeursniveau dat is aangegeven op het apparaat voor het instellen van cookies. De cookies die aanwezig zijn voordat u uw instellingen hebt veranderd, blijven op uw computer staan. U kunt ze verwijderen via uw browserinstellingen.

Cookies op Costa Cruise-schepen van sociale netwerken

We hebben links waarmee u sociale netwerken (bijv. Facebook, Twitter of YouTube) kunt gebruiken tijdens uw verblijf op de Costa Cruise-schepen. We raden u aan dat u het beleid voor het gebruik van cookies door sociale netwerken raadpleegt, die u kunt bezoeken om te begrijpen hoe deze cookies worden gebruikt.

Aanvullende informatie over cookie-instellingen

We gebruiken een cookie om uw voorkeuren te onthouden in de tool voor de instelling van cookies; maar de gevolgen hiervan zijn:

 • Als u al uw cookies verwijdert, moet u uw voorkeuren bijwerken wanneer u onze website bezoekt;
 • Als u een ander(e) apparaat, computer of browser gebruikt dan wat u normaal gesproken gebruikt, moet u ons uw voorkeuren opnieuw kenbaar maken

Voorkeursinstellingen zijn alleen van toepassing op deze website (d.w.z. www.costacrociere.it). Als u een andere website van Costa bezoekt (bijvoorbeeld www.costacruises.co.uk), moet u ook uw voorkeuren voor de cookies voor die website aangeven.

Weten we of onze gebruikers onze e-mails openen?

Onze e-mails bevatten 'web beacon pixels' waardoor we ervan op de hoogte kunnen zijn of onze e-mails zijn gelezen en we kunnen controleren of u hebt geklikt op links in de e-mail. We kunnen deze gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder om te bepalen welke van onze e-mails de meeste aandacht kreeg van onze klanten en om te vragen of gebruikers die onze e-mails niet openen ze willen blijven ontvangen. Uw pixels worden verwijderd als u de e-mail verwijdert. Vanaf dat moment zullen wij niet langer gegevens ontvangen, maar we slaan de gegevens die al in ons bezit zijn wel op.

Meer informatie over cookies is beschikbaar op http://www.youronlinechoices.com/it