Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Costa Cruises S.p.A. (hierna ook 'Costa Cruises '), in de hoedanigheid van gegevenscontroller, op grond van art. 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 (hierna de 'AVG') biedt de volgende informatie over de verwerking van persoonsgegevens die u, als geïnteresseerde partij, aan ons hebt verstrekt:

 1. om het toeristische pakket aan te schaffen;
 2. in het kader van de cruise (d.w.z. kopen);
 3. om u te registreren op de website en/of app van Costa Cruises of om de formulieren op de website van Costa Cruises in te vullen.

Doel en juridische basis van de verwerking.

Verder kunnen de gegevens die u heeft ingediend ook persoonsgegevens bevatten die door de code en door de AVG als 'persoonlijk' worden gedefinieerd. Vertrouwelijke gegevens/informatie worden/wordt verwerkt volgens de volgende doeleinden en alleen met uw toestemming.

 

a) doeleinden met betrekking tot de contractuele prestaties. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de verplichtingen uit hoofde van het contract inzake de aankoop van het pakket, zodat Costa Cruises voor optimale prestaties kan zorgen, met name om:

 1. de contractuele relatie tussen u en Costa Cruises aan te gaan, te beheren en uit te voeren;
 2. te reageren op uw verzoeken;
 3. communicatie te leveren over belangrijke informatie over het gekochte rondleidingenpakket (bijv. wijzigingen in de contractvoorwaarden enz.);
 4. functionele activiteiten te implementeren om de reis comfortabeler te maken en om ervoor te zorgen dat een hoge kwaliteit van entertainment aan boord van schepen (bijv. feesten, foto's en video's, spelletjes enz.) wordt gewaarborgd. Wees u er daarnaast van bewust dat u met betrekking tot de foto's en video's die worden gemaakt door de fotografen op onze schepen die voor een onvergetelijke reiservaring zorgen uw wensen bij de Photoshops kenbaar kunt maken als u niet wilt worden betrokken bij de video's/foto's of als u niet wilt dat uw foto's worden weergegeven in de Photoshop. Foto's worden alleen verwijderd op uw verzoek.

b) doel van de betreffende wetgeving, gezondheid en veiligheid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 1. het implementeren van wettelijke verplichtingen, regelgeving, nationale en maatschappelijke normen die voortvloeien uit de bepalingen die zijn vastgesteld door de autoriteiten die gemachtigd zijn door de wet;
 2. het vaststellen, uitoefenen en/of verdedigen van een juridische eis van Costa Cruises;
 3. het garanderen van medische zorg tijdens de cruise.
 4. het voldoen aan de vereisten van de CLIA Association en USPHS.

c) doeleinden met betrekking tot bedrijfsvoering en statistieken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden die zijn gerelateerd aan of met betrekking tot de activiteit die wordt uitgevoerd door Costa Cruises en voor de verwerking ervan voor de productie van anonieme statistieken en marktonderzoek.

 

d) doeleinden. Bovendien worden, als u uitdrukkelijk toestemming geeft, uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Marketingdoeleindenwaaronder:
  1. promotionele activiteiten door Costa Cruises, bedrijven van de Carnival Corporation Group & PLC (hierna 'Groep'), ook in het buitenland, en/of zakelijke partners, uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden (bijv. e-mail, sms, applicaties voor instant messaging, enz.) en niet-geautomatiseerde methoden (bijv. post, telefoon met operator, enz.). In het bijzonder kan Costa Cruises uw e-mailadres, dat u hebt opgegeven op het moment van aankoop van het pakket, gebruiken voor het verzenden van informatie en promotionele communicatie met betrekking tot diensten en vergelijkbare producten die worden aangeboden door Costa Cruises en de Groep en/of zakelijke partners zonder uw toestemming, op voorwaarde dat u geen bezwaar hebt tegen dergelijk gebruik.

   Bedrijven van de Carnival Group zijn: Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Cruises S.p.A. (AIDA en Costa), Holland America Line N.V., vennoot van Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line en Seabourn) Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P & Of Australië en Cunard), SeaVacations Limited (CCL-bedrijf in het VK).

   De zakenpartners behoren tot de volgende bedrijfstakken:
   1. toerisme;
   2. luchtvaartmaatschappijen/transportdiensten;
   3. reisbureaus;
   4. verzekering:
  2. profileringsactiviteiten of een analyse van uw reisvoorkeuren en marktonderzoek ter verbetering van de levering van commerciële diensten en informatie die wordt aangeboden door Costa Cruises en om ze beter op uw interesses te laten aansluiten. Deze taak kan ook worden uitgevoerd met behulp van klanttevredenheidsonderzoeken en/of via profileringscookies die worden gebruikt tijdens uw bezoek aan Costa-sites.

 2. Doelstellingen voor het verstrekken van aanvullende diensten, waaronder:
  1. registratie op websites (bijv. MyCosta) en digitale platforms om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op de portal en inhoud die gereserveerd is voor geregistreerde gebruikers, en om u te voorzien van een gepersonaliseerde vakantie (bijv. voor de aankoop van wellness-pakketten, drankenpakketten, spabehandelingen, foto's en geschenken exclusief bij Costa, partijen enz.).

Verwerking voor marketingdoeleinden (zowel voor promotionele activiteiten en profilering) zal alleen plaatsvinden met uw toestemming.

 

Verstrekking van gegevens en gevolgen van weigering.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is optioneel, maar, in afwezigheid van de verplichte gegevens voor de doeleinden vermeld in de punten a) en b), zullen de gevraagde diensten of delen daarvan niet worden uitgevoerd en zult u niet profiteren van de kansen die hierboven zijn genoemd.

De verstrekking van optionele gegevens stelt Costa Cruises in staat om de verleende diensten te verbeteren om ze effectiever aan de individuele belangen van haar passagiers aan te passen.

Het verstrekken van gevoelige persoonlijke informatie/gegevens is vrijwillig; maar in afwezigheid van een dergelijke toestemming is het mogelijk dat Costa Cruises niet in staat is om te voldoen aan bepaalde contractuele verplichtingen en om de benodigde medische zorg te garanderen.

 

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven. Uw gegevens kunnen uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden worden doorgegeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

 

 • Intern personeel bij Costa Cruises in de hoedanigheid van gegevensbeheerders of personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking;
 • Bedrijven die tot dezelfde zakelijke Costa Cruises-groep behoren, ook in het buitenland;
 • Leveranciers en/of licentiehouders van Costa Cruises die de   benodigde diensten tijdens de cruise (bijv. havenagenten,  amusement, enz.) leveren, zowel aan boord als aan land;
 • Personen, bedrijven, organisaties of professionele bureaus die diensten of activiteiten met betrekking tot ondersteuning en advies voor Costa Cruises leveren voor de beveiliging van zijn eigen rechten (bijv. accountants, artsen, advocaten, belastingadviseurs, consultants in de auditwerkzaamheden of due diligence, enz.);
 • Individuele personen, bedrijven of instanties die marketingbeheer of adviesdiensten aan Costa Cruises leveren;
 • Personen waarvoor het recht op toegang tot uw gegevens is erkend door de wet, secundaire wetgeving of regelgeving die is uitgegeven door autoriteiten die gemachtigd zijn door de wet, inclusief de havenautoriteiten van plaatsen van ontscheping.

 

De lijst van personen aan wie de gegevens worden vrijgegeven is beschikbaar bij het bedrijf op het volgende adres: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra,nr. 48, 16121 Genua, ter attentie van: De Functionaris voor gegevensbescherming.

 

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar andere bedrijven die deel uitmaken (of niet) van de Europese Unie, altijd voor de hierboven beschreven doeleinden.

In het geval van een overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Unie, zullen die landen een adequaat niveau van bescherming garanderen op basis van een bepaalde regulering van de Europese Commissie, of de ontvanger zal contractueel worden verplicht om een adequaat niveau van bescherming te garanderen die vergelijkbaar is met die in de AVG.

 

Het bewaren van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die maximaal nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en vervolgens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden bewaard voor de hele duur van het contract dat door u is afgesloten en ook voor een daaropvolgende periode:

 1. Binnen de duur zoals door de geldende wetgeving is bepaald;
 2. Binnen de duur zoals door de secundaire wetgeving is bepaald die ook het bewaren van gegevens (bijv. belastingteruggave) bepaalt;
 3. Binnen de periode die nodig is voor het beschermen van de rechten van de betrokkene in het geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de service.

Foto's/afbeeldingen en audio/video die verkregen is bij evenementen en tentoonstellingen worden bewaard voor de duur van de cruise en zullen dan worden vernietigd;

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor profilering worden gedurende een periode van maximaal tien (10) jaar bewaard, waarna ze automatisch worden vernietigd of permanent anoniem worden gemaakt.

 

Gegevensbeheerder en gegevensverwerkers.

De gegevensbeheerder is Costa Crociere S.p.A. gevestigd in Genua, Piazza Piccapietra, nr. 48.  
 

Functionaris voor gegevensbescherming.

Met de functionaris voor gegevensbescherming kan als volgt contact worden opgenomen: privacy@costa.it  of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, nr. 48, 16121 Genua.

 

De rechten van de betrokkene.

Op grond van art. 15 en 22 van de AVG hebt u het recht om op elk moment, ook met betrekking tot profileringsactiviteiten, om:

 1. toegang tot uw persoonsgegevens te eisen;
 2. te vragen om correctie van uw persoonsgegevens;
 3. toestemming in te trekken voor het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment;
 4. te verzoeken om de verwijdering van uw persoonsgegevens;
 5. uw persoonsgegevens te krijgen en uw persoonsgegevens naar een andere beheerder te sturen in een gestructureerde, veelgebruikte indeling die kan worden gelezen door een geautomatiseerd hulpmiddel;
 6. bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, ook voor marketing of profilering;
 7. beperkingen te verkrijgen voor het gebruik van uw persoonsgegevens;
 8. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 9. een kennisgeving te ontvangen in het geval van een schending van de persoonsgegevens;
 10. om informatie te verzoeken over:

  1. de doeleinden van de verwerking,
  2. de categorieën van persoonsgegevens;
  3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder wanneer gegevens worden overgedragen aan ontvangers in derdewereldlanden of internationale organisaties, en het bestaan van adequate beveiliging;
  4. de maximale bewaarperiode van gegevens;
  5. alle beschikbare informatie over de herkomst als de gegevens niet verzameld zijn van de betrokkene.
 11.  

U kunt zich op elk moment verzetten tegen het verzenden van communicatie met betrekking tot marketing en profilering door 'uitschrijven' aan te klikken onderaan de e-mail die u hebt ontvangen of door een verzoek in te dienen bij de adressen hieronder.

U kunt deze rechten uitoefenen en/of meer informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen:

- per e-mail naar privacy@costa.it  of Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

 

COSTA CLUB

 

Costa Crociere S.p.A. (hierna genoemd “Costa Cruises”), als gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna genoemd de “AVG”), biedt de volgende informatie betreffende de verwerking van de persoonsgegevens die u (hierna genoemd “Lid”), als gegevenssubject, hebt verstrekt bij het inschrijven voor Programma Costa Club [Costa Club-programma] (hierna genoemd het “Programma”). Bovenstaande informatie is eveneens beschikbaar in het gedeelte “Privacy” van de website www.costaclub.nl en aan boord aan het onthaal en aan de Hospitality Service Desk.
Deze kennisgeving heeft betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid:

 1. die werden aangeleverd bij het inschrijven voor het Programma via een van de Club-registratiekanalen;
 2. die werden verzameld tijdens het gewone Clubbeheer (bijv. totale onkosten aan boord, type van reeds gemaakte cruises enz.);

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking. De persoonsgegevens van een Lid worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. Doeleinden met betrekking tot het Programma voor het beheren van de deelname van een Lid aan het Costa Club-programma en meer bepaald voor:
  1. het toewijzen van punten en andere voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van het Costa Club-programma aan een Lid;
  2. het Lid in de mogelijkheid te stellen om te genieten van de Privileges vermeld in art. 8.1 van deze Algemene voorwaarden;
  3. het beheren van de aspecten die verband houden met de status als houder van een Costa Club-kaart;
  4. het verlenen van de relevante verbonden diensten, overeenkomstig de procedures die in deze Algemene voorwaarden zijn voorzien;
  5. het verstrekken van relevante bedrijfsmededelingen aan personen met de Ledenstatus en van de voordelen van het Programma.
 2. In het bijzonder kan Costa Cruises het e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of postadres gebruiken dat werd vermeld bij registratie voor de Costa Club of tijdens deelname aan het programma.
   

 3. Versturen van e-mail en informatie of reclame met betrekking tot Costa Club.
 4. De wettelijke basis betreffende de verwerking is het legitieme belang van Costa om ervoor te zorgen dat klanten altijd op de hoogte zijn over initiatieven met betrekking tot de Club.

  Leden mogen echter op elk moment vragen om de hierboven vermelde informatie niet langer te ontvangen door te klikken op de link die is opgenomen in elke communicatie verzonden door Costa.
  Dergelijk verzoek heeft geen gevolgen voor het verzenden van communicatie voor marketingdoeleinden die hieronder onder d) worden besproken, op voorwaarde dat het Lid hiervoor expliciet de toelating heeft gegeven.
   

 5. Om statistische redenen. De persoonsinformatie van het Lid wordt ook verwerkt om te komen tot geanonimiseerde statistische informatie met betrekking tot de activiteiten van Costa Cruises in het kader van de Costa Club. In dit geval is de instemming van het Lid niet vereist vermits de betreffende verwerking uitsluitend geanonimiseerde gegevens bevat.
 6.  

 7. Om marketingdoeleinden waaronder promotieactiviteiten betreffende producten en/of services van Costa Cruises, externe commerciële partijen van Costa of andere bedrijven uit de Carnival-groep waartoe Costa Cruises behoort (ook wel directe en indirecte marketing genoemd). In het bijzonder kan de informatie van Leden worden gebruikt of verwerkt om automatische communicaties te sturen (e-mail, fax, tekst, instant messaging apps, enz.) en om niet geautomatiseerde communicaties te sturen (gewone briefwisseling, telefoon met een operator, enz.).>
 8. Deze verwerking voor marketingdoeleinden mag alleen gebeuren mits de specifieke en expliciete instemming van het Lid, wat tegelijk ook de wettelijke basis vormt voor dergelijke verwerking die het Lid op elk moment kan intrekken.
   

 9. Om profilingdoeleinden door gebruik van elektronische hulpmiddelen om de keuzes van de klant en zijn consumptiegewoontes te analyseren en voor marktonderzoek teneinde het serviceaanbod en de commerciële informatie van het dienstaanbod van Costa Cruises te verbeteren en beter af te stemmen op de interesse van de Leden.
 10. Verwerking om profilingredenen is alleen toegelaten mits de specifieke en expliciete instemming van het Lid, wat tegelijk ook de wettelijke basis vormt voor dergelijke verwerking die het Lid op elk moment kan intrekken. Het aanleveren van gegevens in de profilingdatabase is dan ook volledig optioneel. 
   

 11. Het beheer van klachten, bezwaren, wettelijke geschillen en/of transacties. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens voor bovenstaand doel is het nastreven van het legitieme belang vanwege Costa en/of derde partijen (zoals in het geval van geschillen) die, overeenkomstig de inschatting van Costa, geen inbreuk betekent op de rechten van een Lid.


 12. Doelstellingen die te maken hebben met het vervullen van de wettelijke verplichtingen, regelgeving, nationale en EU-normen en regels ingesteld door de overheden daartoe gemachtigd door de wet. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens voor dit doel is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en normen van toepassing voor Costa.
   

Aard van gegevensverstrekking en gevolgen van een weigering. De verstrekking van persoonsgegevens die vereist zijn bij de inschrijving voor het Costa Club-programma en gemarkeerd zijn door een asterisk (*) is verplicht voor volledige deelname aan het Programma, voor verbonden initiatieven en voor naleving van de wetgeving. Elke weigering om de gevraagde persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken, ook tijdens de uitvoering van het Programma, kan ervoor zorgen dat Costa Cruises en derde bedrijven binnen het Programma geen services kunnen aanbieden die de verplichtingen van het Programma volledig of correct uitvoeren.
De verstrekking van persoonsgegevens die niet gemarkeerd zijn met een asterisk (*) is daarentegen facultatief en het niet verstrekken van deze persoonsgegevens heeft geen gevolgen voor de inschrijving voor en deelname aan het Programma door een Lid.
Ten slotte heeft elk Lid het recht om vrij zijn instemming te geven, dat ze ook op elk moment weer kunnen intrekken, voor andere marketing- of profilingredenen dan hierboven vermeld. Het gebrek aan of de daaropvolgende intrekking van deze instemming zal geen enkele invloed hebben op de deelname van het Lid in het Costa Club-programma.


Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.
Gegevens worden niet openbaar gemaakt, behalve in die gevallen waarin openbaarmaking wettelijk verplicht is of uitdrukkelijk is toegestaan door een Lid. De gegevens van een Lid kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden openbaar worden gemaakt aan de volgende categorieën personen en entiteiten:

 1. interne medewerkers van Costa Cruises, die expliciet zijn aangesteld als gegevensverwerkers;
 2. bedrijven die deel uitmaken van de Group, ook als deze in het buitenland gevestigd zijn;
 3. personen, bedrijven, verenigingen of professionele bedrijven die services of advies of consultancy services aanbieden aan Costa Cruises (bijv. beëdigde accountants, advocaten, belastingadviseurs, auditors en consultants binnen auditactiviteiten of due diligence enz.);
 4. personen, bedrijven of agentschappen die marketingservices en analyse- of consultingactiviteiten aanbieden aan Costa Cruises;
 5. personen en entiteiten van wie het recht op toegang tot gegevens is erkend op grond van bepalingen van de wet of secundaire wetgeving of door autoriteiten gegeven opdrachten voor wettelijk toegestane doeleinden.


Bovenstaande partijen zullen de gegevens verwerken afhankelijk van de omstandigheden als autonome gegevensverwerkers of als data processors
De lijst van de personen en entiteiten waaraan gegevens bekend zijn gemaakt, kunnen bij het Bedrijf of bij de Data Protection Officer worden opgevraagd op het volgende adres: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, no. 48, 16121 Genua.
Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. De persoonsgegevens van een Lid kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden worden doorgegeven aan andere bedrijven in landen buiten de Europese Unie.
Telkens wanneer gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, zullen deze landen een passend niveau van bescherming verzekeren, op basis van een specifiek besluit van de Europese Commissie of als alternatief zal de ontvanger een contractuele verplichting hebben om gegevens te beschermen door een passend niveau van bescherming te gebruiken dat vergelijkbaar is met het niveau van bescherming dat in het kader van de AVG wordt voorzien.


Bewaring van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en vervolgens werden verwerkt. Persoonsgegevens worden met name bewaard voor de volledige duur van het Programma en de daaropvolgende edities en voor een daaropvolgende periode:

 1. binnen de door de geldende wetgeving vastgestelde termijnen;
 2. binnen de door de secundaire wetgeving vastgestelde termijnen waarin gegevens moeten worden bewaard (bijvoorbeeld belastingaangiften);
 3. noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van de gegevensbeheerder in geval van geschillen betreffende de uitvoering;
 4. na het verstrijken van de termijn of bij beëindiging op grond van de verjaringstermijn van de rechten van het Lid.

Bovendien worden de persoonsgegevens, die worden gebruikt om commerciële en promotionele e-mails te versturen met betrekking tot de Costa Club bewaard, tenzij de Leden hiertegen bezwaar aantekenen.


De gegevens van de Leden die worden verwerkt voor marketingdoeleinden op basis van hun expliciete instemming worden 5 jaar lang bewaard indien geen Costa Cruises worden aangekocht binnen deze periode. Indien één of meerdere cruises worden aangekocht, worden de gegevens 10 jaar bewaard.


Persoonsgegevens die voor profilering worden verzameld en verwerkt, worden maximaal tien (10) jaar bewaard, waarna ze automatisch worden gewist en permanent anoniem worden gemaakt.


Gegevensbeheerder.
De Gegevensbeheerder is Costa Crociere S.p.A., met adres in Genua, Piazza Piccapietra, 48.


Data Protection Officer.
U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) op het volgende adres: privacy@costa.it en/of via Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, Genua.


Rechten van de Leden.
Overeenkomstig artikel 15 en 22 van de AVG heeft een Lid te allen tijde het recht om:

 1. toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens;
 2. te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens aan te passen;
 3. de toestemming voor het gebruik en de verspreiding van zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken;
 4. te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te wissen;
 5. het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, alsook het recht om deze gegevens aan een andere gegevensbeheerder te verzenden;
 6. zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketing- of profileringsdoeleinden;
 7. restrictie te bekomen op de verwerking van persoonsgegevens;
 8. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 9. een kennisgeving te ontvangen wanneer er sprake is van een inbreuk op persoonsgegevens;
 10. informatie aan te vragen over:
 1. de doeleinden van de verwerking;
 2. de categorieën van persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens werden of zullen worden verstrekt, met name wanneer gegevens werden of zullen worden verstrekt aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties en het bestaan van passende garanties;
 4. de periode waarin de persoonsgegevens worden bewaard;
 5. indien de gegevens niet verzameld zijn via het gegevenssubject, alle informatie over de herkomst ervan.

Een Lid kan zich te allen tijde verzetten tegen het verzenden van kennisgevingen in verband met deelname aan het Programma, marketingactiviteiten en/of profilering, door onderaan de ontvangen e-mail te klikken op de link “uitschrijven” of door een desbetreffend verzoek te sturen naar de hierboven vermelde adressen.


Een Lid kan deze rechten uitoefenen en/of meer informatie verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens door een verzoek te verzenden:
- via e-mail naar: privacy@costa.it
- via de post gericht aan Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van de Data Protection Officer.

 

Uw voorkeuren beheren

U kunt uw keuzes aanpassen of alle cookies weigeren door te klikken op Uw voorkeuren beheren